دانلود سوالات آزمون های استخدامی – اقتصاد خرد در 120 سوال + پاسخنامه تشریحی

این محصول شامل 120 سوال مهم درس اقتصاد خرد است که در آزمون های استخدامی رشته مدیریت تکرار شده است.…

14,500 تومان تومان

دانلود سوالات آزمون های استخدامی – بودجه بندی و حسابداری در 120 سوال + پاسخنامه تشریحی

این محصول شامل 120 سوال مهم درس بودجه بندی و حسابداری است که در آزمون های استخدامی رشته مدیریت تکرار…

14,500 تومان تومان

دانلود سوالات آزمون های استخدامی – ریاضیات و آمار در 99 سوال + پاسخنامه تشریحی

این محصول شامل 80 سوال مهم درس پژوهش عملیاتی یا تحقیق در عملیات است که در آزمون های استخدامی رشته…

14,500 تومان تومان

دانلود سوالات آزمون های استخدامی درس اصول حسابداری در 173 سوال + پاسخنامه تشریحی

این محصول شامل 173 سوال مهم درس اصول حسابداری است که در آزمون های استخدامی رشته حسابداری تکرار شده است. این نمونه…

14,500 تومان تومان

دانلود سوالات آزمون های استخدامی درس اقتصاد خرد در 60 سوال + پاسخنامه تشریحی

این محصول شامل 44 سوال مهم درس حسابرسی است که در آزمون های استخدامی رشته حسابداری تکرار شده است. این نمونه سوالات…

14,500 تومان تومان

دانلود سوالات آزمون های استخدامی درس حسابداری شرکت ها در 96 سوال + پاسخنامه تشریحی

این محصول شامل 96 سوال مهم درس حسابداری شرکت ها است که در آزمون های استخدامی رشته حسابداری تکرار شده است. این…

14,500 تومان تومان

دانلود سوالات آزمون های استخدامی درس حسابداری صنعتی در 115 سوال + پاسخنامه تشریحی

این محصول شامل 115 سوال مهم درس حسابداری صنعتی است که در آزمون های استخدامی رشته حسابداری تکرار شده است. این نمونه…

14,500 تومان تومان

دانلود سوالات آزمون های استخدامی درس حسابداری میانه در 14 سوال + پاسخنامه تشریحی

این محصول شامل 14 سوال مهم درس حسابداری میانه است که در آزمون های استخدامی رشته حسابداری تکرار شده است. این نمونه…

14,500 تومان تومان

دانلود سوالات آزمون های استخدامی درس حسابرسی در 44 سوال + پاسخنامه تشریحی

این محصول شامل 44 سوال مهم درس حسابرسی است که در آزمون های استخدامی رشته حسابداری تکرار شده است. این نمونه سوالات…

14,500 تومان تومان

دانلود سوالات آزمون ورودی عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران سال 85 + پاسخنامه تستی

عنوان : سوالات آزمون ورودی عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران + پاسخنامه تستی زمان برگزاری آزمون : 1385 در سوالات آزمون…

14,500 تومان تومان

دانلود سوالات آزمون ورودی عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران سال 86 + پاسخنامه تستی

عنوان : سوالات آزمون ورودی عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران + پاسخنامه تستی زمان برگزاری آزمون : 1386 در سوالات آزمون…

14,500 تومان تومان

دانلود سوالات آزمون ورودی عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران سال 87 + پاسخنامه تشریحی

عنوان : سوالات آزمون ورودی عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران + پاسخنامه تشریحی زمان برگزاری آزمون : 1387 در سوالات آزمون…

14,500 تومان تومان