دانلود پاورپوینت درس تاریخ تحول دولت در اسلام در 238 اسلاید

عنوان پاورپوینت: تاریخ تحول دولت در اسلام فهرست مطالب پاورپوینت: دولت چیست رهیافت ها و نظریه ها نظریه ماکس وبر…

14,500 تومان تومان

دانلود پاورپوینت درس حقوق اساسی (نسخه اول) در 70 اسلاید

عنوان پاورپوینت: حقوق اساسی فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول: کلیات حقوقی فصل دوم: منابع حقوق اساسی فصل سوم: شکل حکومت و…

14,500 تومان تومان

دانلود پاورپوینت درس حقوق اساسی (نسخه دوم) در 70 اسلاید

عنوان پاورپوینت: حقوق اساسی فهرست مطالب پاورپوینت: باب اول: کلیات بخش اول: کلیات حقوقی فصل اول: تعاریف فصل دوم: منابع حقوق…

14,500 تومان تومان

دانلود پاورپوینت درس حقوق مدنی 4 در 165 اسلاید

عنوان پاورپوینت: حقوق مدنی 4 فهرست مطالب پاورپوینت: مبحث اول : ازمفهوم واقعه حقوقی تا تجاوز از حقوق مبحث دوم: محدودیتهای…

14,500 تومان تومان

دانلود پاورپوینت درس کلیات علم اقتصاد (نسخه سوم) در 248 اسلاید

عنوان پاورپوینت: کلیات علم اقتصاد رشته: اقتصاد، علوم تربیتی، جغرافیا و حقوق فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول: تاریخچه مختصری از شکل…

14,500 تومان تومان

دانلود جزوه آیین دادرسی کیفری (2) در 51 صفحه

عنوان جزوه : آیین دادرسی کیفری (2) رشته تحصیلی : حقوق فهرست مطالب : تعاریف و ضرورت تحقیقات مقدماتی اصول حاکم بر…

14,500 تومان تومان

دانلود جزوه آیین دادرسی کیفری در 122 صفحه

عنوان جزوه : آیین دادرسی کیفری رشته تحصیلی : حقوق فهرست مطالب : تعریف آئین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن…

14,500 تومان تومان

دانلود جزوه اصول فقه (1) در 43 صفحه

عنوان جزوه : اصول فقه (1) رشته تحصیلی : حقوق فهرست مطالب : کلیات الفاظ معنا و ماهیت وضع واضع چه کسی…

14,500 تومان تومان

دانلود جزوه حقوق اداری (1) در 81 صفحه

عنوان جزوه : حقوق اداری (1) رشته تحصیلی : حقوق فهرست مطالب : مقدمه کلیات 1- تعریف حقوق اداری 2- ویژگی های…

14,500 تومان تومان

دانلود جزوه حقوق اداری (1) در 81 صفحه

عنوان جزوه : حقوق اداری (1) رشته تحصیلی : حقوق فهرست مطالب : مقدمه کلیات 1- تعریف حقوق اداری 2- ویژگی های…

14,500 تومان تومان

دانلود جزوه حقوق اداری (2) در 54 صفحه

عنوان جزوه : حقوق اداری (2) رشته تحصیلی : حقوق فهرست مطالب : استخدام 1- اصول کلی حاکم بر استخدام 1-1- اصل…

14,500 تومان تومان

دانلود جزوه حقوق اساسی (1) در 51 صفحه

عنوان جزوه : حقوق اساسی (1) رشته تحصیلی : حقوق فهرست مطالب : مقدمه مفهوم و جایگاه حقوق اساسی منابع حقوق اساسی…

14,500 تومان تومان