دانلود سوالات استخدامی حسابدار هلال احمر

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

17,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی سازمان هلال احمر

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

10,000 تومان تومان