“پراکنش مکانی و زمانی گاماروس در سواحل استان مازندران بابلسر و فریدون کنار “

به منظور بررسی تغییرات فصلی پراکنش و تنوع گاماروسها به تفکیک جنسیت در سواحل ، نمونه برداری بصورت فصلی در…

10,000 تومان تومان

اثر عصاره آبی- الکلی برگ و گل گیاه بومادران شیرازی(Achillea eriophora DC.) بر سیستم قلب و عروق و بررسی تداخل اثر آن با سیستم های کولینرژیک، آدرنرژیک و نیتریک اکساید در موش صحرایی نر

گیاه بومادران شیرازی، گونه بومی جنس بومادران در ایران است. به منظور بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی آن بر روی سیستم…

10,000 تومان تومان

اثرعصاره الکلی درمنه کوهی بر تشنج ناشی ازپنتیلن تترازول در موش آزمایشگاهی نر

گونه های مختلف جنس درمنه به عنوان دارو دردرمان برخی از بیماری  هادربررسی های فیزیولوژیک وفارماکولوژیک به کار می رود…

10,000 تومان تومان

ارتباط پلی مورفیسم TaqI گیرنده ویتامین D (VDR ) با سرطان پستان در شمال ایران

مقدمه: سرطان پستان شایع ترین سرطان در بین زنان است که هزینه‌های سنگینی را به بیمار و جامعه تحمیل می‌کند.بنابراین…

10,000 تومان تومان

بررسی اثر عصاره آرتیشو در مسمومیت کبدی حاد ناشی از استامینوفن در موش صحرایی نر نژاد ویستار

استامینوفن یک داروی متداول ضد درد و تب است که در دوزهای بالا منجر به نکروز کبدی و کلیوی در…

10,000 تومان تومان

بررسی اثرضد ویروسی عصاره گیاه مرزه علیه ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک درکشت سلول

ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک در خانواده هرپس ویریده قرار دارد. این ویروس طیفی از  بیماریها شامل التهاب حاد مخاط…

10,000 تومان تومان

بررسی ارتباط پلی مورفیسم های فاکتورهای انعقادی

میوم ها تومورهای خوش خیم، جامد و تک کلونی سلولهای عضله صاف دیواره رحم می باشند. میوم ها در ۴۰%…

10,000 تومان تومان

بررسی ارتباط پیوستگی بین هموگلوبین D و انواع هاپلوتیپ های مجموعه ژنی بتاگلوبین در افراد مازندرانی

مقدمه: هموگلوبین دی – پنجاب یکی از انواع هموگلوبینوپاتی ها می باشد که در آن جهش در موقعیت ۱۲۱ بر…

10,000 تومان تومان

بررسی ارتباط تشکیل بیوفیلم باکتری اشریشیا کلی یوروپاتوژن با ژن های pap و sfa کد کننده پیلی های P و S

عفونت دستگاه ادراری یکی از شایعترین عفونت های بیمارستانی است که از کلونیزه شدن اشرشیا کلی یوروپاتوژن در اپیتلیوم مخاطی…

10,000 تومان تومان

بررسی تأثیر پلی مورفیسم کدون 164 ژن گیرنده بتا

یکی از اختلالات شایع غدد اندوکرین در زنان، سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) می باشد. فرم کلاسیک این سندرم به…

10,000 تومان تومان

بررسی تاثیرspp. Streptomyces جدا شده از خاک بر انحلال فسفات به منظور تولید کود زیستی فسفاته

مصرف بی رویه کودهای شیمیایی موجب عدم تعادل عناصر و مواد غذایی موجود در خاک، کاهش بازده محصولات کشاورزی و…

10,000 تومان تومان

بررسی تشریحی- تکوینی ساقه و آنالیز میکرومورفولوژیک چوب افدرا

هدف از پژوهش حاضر مطالعه تغییرات ساختاری ساقه و برگ در حین تکوین و هم­چنین آنالیز چوب Ephdra pachyclada در…

10,000 تومان تومان