بررسی تنوع ژنتیکی درون جمعیتی و بین جمعیتی ماهی گورخری فارسی

ساختار ژنتیکی ماهی بومزاد گورخری فارسی (Aphanius farsicus) حوضه‌ی مهارلو، از چهار منبع آبی مختلف شامل پیربنو، برم‌شور، دوبنه و…

10,000 تومان تومان

شناسایی و مقایسه تنوع گونه ای ماکرو بنتوزهای چشمه های باداب سورت،زرابه،قل قل و کورچشمه در استان های سمنان و مازندران

فصل اول (کلیات تحقیق و مقدمه) بیان مسئله فصل دوم (مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه آن) کلیات (تاریخچه سابقه…

10,000 تومان تومان