آنالیز مولکولی ژن مولد کپسول PRP در نمونه های هموفیلوس آنفلوانزا تیپ b جدا شده از نمونه های بالینی به منظور انتخاب بهترین سویه واکسینال بومی

فصل اول: کلیات ۱-۱: تاریخچه ۱-۲: خصوصیات عمومی جنس هموفیلوس: ۱-۳: نیازهای غذایی ۱-۴: دسته بندی و تیپ بندی هموفیلوس…

10,000 تومان تومان

اثر یون مس بر ساختار، فعالیت چاپرونی و ویژگی های آمیلوئیدیαA -کریستالین انسانی پراکسی

فصل اول: مقدمه ساختار و نمو لنز چشم لنز جنینی کپسول و اپیتلیوم لنز سلول های فیبری لنز چشم مصرف…

10,000 تومان تومان

ارتباط چندشکلی GSTO2 با کاتاراکت

فصل اول: مقدمه ۱-۱- گلوتاتیون S- ترانسفرازها ۱-۲- ژن GSTO2 ۱-۳- ژن GSTM1 ۱-۴- بیماری آب مروارید وابسته به سن…

10,000 تومان تومان

ارتباط چندشکلی های ژنتیکی CAT C-262Tو SOD1 A251G با خطر ابتلاء به سرطان معده

فصل اول: مقدمه ۱-۱- مقدمه بر سرطان معده ۱-۲- عوامل خطر سرطان معده ۱-۲-۱- جنسیت و سن ۱-۲-۲- قومیت و…

10,000 تومان تومان

بررسی ارتباط پلی مورفیسم های فاکتورهای انعقادی

میوم ها تومورهای خوش خیم، جامد و تک کلونی سلولهای عضله صاف دیواره رحم می باشند. میوم ها در ۴۰%…

10,000 تومان تومان

بررسی ارتباط پلی مورفیسم های فاکتورهای انعقادی PT(rs1799963)، FGB (rs1800790) و PAI-1(rs1799889) در زنان ایرانی مبتلا به میوم رحمی

فصل اول: کلیات و مروری بر پیشینه تحقیقات ۱-۱- مقدمه ۱-۲- نئوپلاسم ۱-۳- سارکوم رحمی ۱-۳-۱- لیومیوسارکوم ۱-۴- میوم ها…

10,000 تومان تومان

بررسی ارتباط چند شکلی ژنتیکی ژن هایCAT C-262T وNQO1 C609T با خطر رد حاد پیوند کلیه

فصل اول: مقدمه ۱٫۱- پیوند کلیه ۲٫۱- رد پیوند کلیه ۳٫۱- رد حاد پیوند ۴٫۱- DGF ۵٫۱- آنتی بادی های…

10,000 تومان تومان

بررسی ارتباط چند شکلی های ژنتیکی ژن های XRCC6 (Ku70) و XRCC5 (Ku80) با خطر ابتلا به سرطان پستان

فصل اول: مقدمه مقدمه ای بر سرطان پستان عوامل خطر سرطان پستان سن قاعدگی زودرس و یائسگی دیررس سن در…

10,000 تومان تومان

بررسی ارتباط چند شکلیهای ژنتیکی CAT C-262T و NQO1 C609T با خطر رد حاد پیوند کبد

فصل اول مقدمه ۱-۱ کبد ۱-۲ رد پیوند ۱-۲-۱ رد فوق حاد ۱-۲-۲ رد حاد ۱-۲-۳ رد مزمن ۱-۲-۴ رد…

10,000 تومان تومان

بررسی ارتباط چند شکلیهای ژنتیکی GPX1 pro198leu و SOD1 A251G با خطر رد حاد پیوند کلیه

فصل اول: مقدمه پیوندکلیه رد پیوند رد فوق حاد رد حاد رد مزمن پیشگیری از رد آلوگرافت استرس اکسیداتیو گلوتاتیون…

10,000 تومان تومان

بررسی ارتباط چندشکلی های ژنتیکی ژنهای GSTM1 ، GSTT1 و CAT با خطر اعتیاد به مواد مخدر

فصل اول: مقدمه ۱-۱- اعتیاد ۱-۲- گیرنده­های اپیوئیدی ۱-۳- مت­آمفتامین ۱-۴- علل گرایش به مواد مخدر ۱-۵- کانون های پاداش…

10,000 تومان تومان

بررسی پلی مورفیسمT) 509C-)، ژن TGF-β1 در بیماران مبتلا به ریفلاکس وزیکویورترال(VUR) به روش PCR-RFLP در استان کرمان

فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱ ریفلاکس وزیکویورترال(VUR) ۱-۲ شیوع VUR ۱-۳ سبب شناسی VUR ۱-۴ VUR از منظر کلینیکی ۱-۵…

10,000 تومان تومان