پیش بینی ضریب هدایت حرارتی و ویسکوزیته نانو سیالات با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی

فصل اول :مقدمه –تاریخچه شبیه سازی های رایانه ای –نانوتکنولوژی —کاربردها — نانو ذرات — کاربردهای نانو ذرات — نانو…

17,000 تومان تومان