امکان سنجی تصفیه فاضلاب در شبکه‌های جمع‌آوری

فصل ۱ مقدمه ۱-۱ مقدمه ۱-۲ اهمیت تحقیق ۱-۳ ضرورت تحقیق ۱-۴ فرضیات تحقیق ۱-۵ اهداف تحقیق ۱-۶ ساختار پایان…

10,000 تومان تومان

بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی حذف نیکل از پساب مصنوعی با جاذب شلتوک برنج اصلاح شده در رآکتور پیوسته به روش سطح پاسخ (RSM)

 مقدمه کلیات ضرورت انجام تحقیق اهداف تحقیق نوآوری تحقیق ساختار پایان نامه پیشینه و تئوری تحقیق مقدمه  پیشینه تحقیق انواع…

10,000 تومان تومان

شبیه‌سازی کمی و کیفی جریان آب‌های زیرزمینی دشت ایج با استفاده از نرم‌افزار GMS

فصل اول: مقدمه پیشگفتار اهمیت موضوع اهداف تحقیق نوآوری پایان نامه ساختار پایان نامه   فصل دوم: مبانی نظری تحقیق…

10,000 تومان تومان

شناسایی منابع آلاینده برای تدوین یک سیستم پایش آبهای سطحی و زیرزمینی توسط مدل BASINS

فصل اول مقدمه کلیات اهداف تحقیق اهمیت تحقیق ساختار پایان نامه فصل دوم بررسی کارهای دیگران کلیات مطالعات انجام شده…

10,000 تومان تومان