امکان سنجی تصفیه فاضلاب در شبکه‌های جمع‌آوری

فصل ۱ مقدمه ۱-۱ مقدمه ۱-۲ اهمیت تحقیق ۱-۳ ضرورت تحقیق ۱-۴ فرضیات تحقیق ۱-۵ اهداف تحقیق ۱-۶ ساختار پایان…

17,000 تومان تومان

بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی حذف نیکل از پساب مصنوعی با جاذب شلتوک برنج اصلاح شده در رآکتور پیوسته به روش سطح پاسخ (RSM)

 مقدمه کلیات ضرورت انجام تحقیق اهداف تحقیق نوآوری تحقیق ساختار پایان نامه پیشینه و تئوری تحقیق مقدمه  پیشینه تحقیق انواع…

17,000 تومان تومان

بررسی تهیه کود کمپوست ترکیبی لجن و زباله

فصل اول: مقدمه ۱-۱- کلیات ۱-۲- ضرورت انجام تحقیق ۱-۳- انجام تحقیق ۱-۳- اهداف تحقیق فصل دوم: سیستم ها و…

17,000 تومان تومان

بررسی مدلهای شبکه ای به عنوان روشی عددی برای حل معادلات آبهای زیرزمینی

کلیات ۱-۱ مقدمه ۱-۲ هدف از انجام این تحقیق ۱-۳ روش انجام تحقیق ۱-۴ نوآوری تحقیق ۱-۵ ساختار پایان نامه…

17,000 تومان تومان

بهینه سازی عملکرد بیوفیلتر جذب کننده سولفید هیدروژن از گاز دفنگاه

فصل اول مقدمه ۱-۱-اهمیت موضوع و لزوم انجام مطالعه ۱-۲-اهداف ۱-۳-نوآوری پایان نامه   فصل دوم کلیات و تئوری ۲-۱-…

17,000 تومان تومان

تصفیه بیهوازی-هوازی فاضلابها با COD بالا با روش RBC-MBBR با هدف بازیافت گاز متان وحذف بالای مواد آلی

کلیات ضرورت تحقیق هدف تحقیق روش تحقیق ساختار پایان نامه توضیح مفاهیم پایه کلیات تصفیه بیولوژیکی تصفیه‎ی‎ بیولوژیکی اهداف تصفیه‎ی…

17,000 تومان تومان

جداسازی فلزات سنگین از جمله سرب و کادمیوم از محیط آبی با استفاده از پلی‌پیرول و کامپوزیتهای آن و مقایسه با جاذبهای متداول

-۱- مقدمه فاضلابهای صنایع معدنی[۱۱]، نساجی، چرم، دباغی، آبکاری فلزات با روی یا گالوانیزه‌کردن، مواد رنگی و رنگرزی، ذوب و…

17,000 تومان تومان

شبیه‌سازی کمی و کیفی جریان آب‌های زیرزمینی دشت ایج با استفاده از نرم‌افزار GMS

فصل اول: مقدمه پیشگفتار اهمیت موضوع اهداف تحقیق نوآوری پایان نامه ساختار پایان نامه   فصل دوم: مبانی نظری تحقیق…

17,000 تومان تومان

شناسایی منابع آلاینده برای تدوین یک سیستم پایش آبهای سطحی و زیرزمینی توسط مدل BASINS

فصل اول مقدمه کلیات اهداف تحقیق اهمیت تحقیق ساختار پایان نامه فصل دوم بررسی کارهای دیگران کلیات مطالعات انجام شده…

17,000 تومان تومان