افزایش شکل پذیری قابهای مهار بندی شده هم محور با بکارگیری فولاد تنش تسلیم پائین در مهار بند ها

فصل اول – کلیات ۱-۱- مقدمه ۱-۲- هدف ۱-۳- روش تحقیق ۱-۴- مراحل تحقیق ۱-۵- شرح فصول فصل دوم – …

10,000 تومان تومان

انجام تحلیل خطر لرزه ای به روش شبیه سازی مونته کارلو بدون استفاده از روابط کاهندگی

فصل اول:  مروری بر روش های مرسوم تحلیل خطر و روش شبیه سازی مونته کارلو مقدمه مروری بر روش های…

10,000 تومان تومان

تقویت و مقاوم سازی سازه های موجود در برابر خرابی پیشرونده

فصل اول: پیشگفتار ۱-۱-  مقدمه ۱-۲- تعریف مساله ۱-۳- هدف ۱-۴- ساختار پایان­نامه             فصل دوم : مبانی خرابی پیشرونده…

10,000 تومان تومان

توزیع خسارت لرزه ای در اجزاء ساختمان های فولادی با میراگر ویسکوالاستیک

فصل ۱ مقدمه ۱-۱ مقدمه ۱-۲ ضرورت و اهداف تحقیق ۱-۳ ساختار پایان­نامه فصل ۲ مروری بر منابع ۲-۱ مقدمه…

10,000 تومان تومان

توسعه مدلی مبتنی بر فناوری سنجش از دور (اپتیکی) به منظور برآورد خسارت ساختمانها در برابر زلزله

۱- فصل اول:کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق ۱-۳- سوالات تحقیق ۱-۴- اهداف تحقیق ۱-۵-…

10,000 تومان تومان

ساده سازی روش تحلیل آسیب پذیری ساختمان های متداول فولادی به کمک روش طراحی براساس عملکرد

فصل اول : کلیات ۱-۱ روش های متداول  ارزیابی آسیب پذیری سازه ها ۱-۱-۱ روش طیف ظرفیت ۱-۱-۲ روشهای مکانیکی…

10,000 تومان تومان

شبیه سازی جنبش نیرومند زمین به روش ترکیبی

فصل اول: مقدمه ۱-۱-مقدمه ۱-۲-هدف از انجام رساله ۱-۳-مطالب ارائه شده در این رساله   فصل دوم: مروری بر برخی…

10,000 تومان تومان

شناسایی ماتریسهای مشخصه سیستم با استفاده از حل معکوس معادلات حرکت در حوزه فرکانس در سازه ها با نامنظمی در توزیع جرم، سختی و میرایی در ارتفاع

۱- فصل اول: مروری بر ادبیات فنی ۱-۱- مقدمه ۱-۲- شناسایی سازه­ای سازه­های موجود (واقعیت­ها و چالش­ها) ۱-۳- مراحل فرایند…

10,000 تومان تومان