ارزیابی پاسخ لرزه ای سازه ها تحت زلزله نزدیک گسل

فصل اول : کلیات مقدمه بیان مسئله فرضیه ها و سوالات تحقیق اهداف تحقیق فصل دوم : ادبیات موضوعی مقدمه…

10,000 تومان تومان

ارزیابی خطر سونامی از طریق مدل سازی عددی گسلش شاخه ای برای منطقه فرورانش مکران

فصل اول: کلیات ١-١- مقدمه ١-٢- مرز های صفحات تکتونیک ۱-٢-١- مرزهای واگرا ١-٢-٢- مرز گسل های تبدیل ١-٢-٣- مرز…

10,000 تومان تومان

ارزیابی شبکه های توزیع آب با استفاده از روش آنتروپی اطلاعات بر پایه عدم قطعیت های مکانیکی و هیدرولیکی

۱- مقدمه ۱-۱- زمینه تحقیق ۱-۲- بیان مسئله ۱-۳- لزوم انجام تحقیق ۱-۳-۱- چالشهای پیش رو ۱-۳-۲- راهکارها و اهداف…

10,000 تومان تومان

افزایش شکل پذیری قابهای مهار بندی شده هم محور با بکارگیری فولاد تنش تسلیم پائین در مهار بند ها

فصل اول – کلیات ۱-۱- مقدمه ۱-۲- هدف ۱-۳- روش تحقیق ۱-۴- مراحل تحقیق ۱-۵- شرح فصول فصل دوم – …

10,000 تومان تومان

انجام تحلیل خطر لرزه ای به روش شبیه سازی مونته کارلو بدون استفاده از روابط کاهندگی

فصل اول:  مروری بر روش های مرسوم تحلیل خطر و روش شبیه سازی مونته کارلو مقدمه مروری بر روش های…

10,000 تومان تومان

بررسی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون در سازه های فولادی

فصل اول  کلیات تحقیق ۱-۱مقدمه ۱-۱-۱تاریخچه سازه های فولادی واتصالات ۱-۲ بیان مسئله ۱-۲-۱ طبقه بندی سازه های فولادی سازه…

10,000 تومان تومان

بررسی رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدری شکل

‌ فصل اول  مقدمه سیستم دیوارهای برشی بتنی سیستم دیوارهای برشی فولادی سیستم قابهای خمشی سیستم مهاربندی فولادی انواع مهاربندیها…

10,000 تومان تومان

بررسی عملکرد پل‌های بتنی با مقطع باکس پس‌کشیده تحت اثر بارهای ناشی از انفجار

فصل اول : کلیات ۱-۱-مقدمه ۱-۲-ضرورت بررسی رفتار پل‌ها تحت اثر بار انفجاری ۱-۳-ساختار و اهداف تحقیق فصل دوم :…

10,000 تومان تومان

تحلیل خطر برای شهر ایلام

فصل اول: بررسی منابع   فصل دوم: مواد و روشها   فصل سوم: نتایج ب   فصل چهارم: بحث و…

10,000 تومان تومان

تحلیل خطر زلزله و تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر بیرجند

فصل اول: کلیات و مفاهیم ۱-۱ مقدمه ۱-۲ مفهوم خطر و خطر پذیری ( ریسک ) ۱-۳ مفهوم زلزله ها…

10,000 تومان تومان

تعیین سطح عملکرد قاب های خمشی طرح شده به روش طراحی پلاستیک بر اساس عملکرد (PBPD) تحت اثر زلزله با سطوح خطر مختلف

فصل ۱   کلیات مقدمه هدف از انجام تحقیق فصل ۲  مروری بر تحقیقات گذشته طراحی پلاستیک بر اساس عملکرد تحقیقات…

10,000 تومان تومان

تقویت و مقاوم سازی سازه های موجود در برابر خرابی پیشرونده

فصل اول: پیشگفتار ۱-۱-  مقدمه ۱-۲- تعریف مساله ۱-۳- هدف ۱-۴- ساختار پایان­نامه             فصل دوم : مبانی خرابی پیشرونده…

10,000 تومان تومان