ارزیابی مقایسه ای مکانیسم شکست شیروانی های خاکی تحت تراوش بر اساس روش های تعادل حدی و عددی

فصل اول: مقدمه ۱-۱ مقدمه ۱-۲  بیان مسئله ۱-۳ ضرورت انجام پژوهش ۱- ۴ اهداف پژوهش ۱-۵ سوالات تحقیق ۱-۶…

10,000 تومان تومان

بررسی آزمایشگاهی رفتار خزشی خاک‌ها تحت تنش برشی ثابت

فصل اول: کلیات مقدمه اهداف ترتیب پایان نامه   فصل دوم: پیشینه ی تحقیق تحکیم خزش   فصل سوم: مبانی…

10,000 تومان تومان

بررسی آزمایشگاهی و عددی پدیده قوسی خاک

فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه بیان مسئله اهداف تحقیق اهداف کلی اهداف جزئی   فصل دوم: تئوریهای مربوط به فشار…

10,000 تومان تومان

بررسی اثرنانوذرات بر فرآیند خودترمیمی خاک های رسی

فصل اول-کلیات ۱-۱- مقدمه ۱-۲- اهداف پژوهش ۱-۳- ساختار پژوهش فصل دوم-پیشینه تحقیق ۲-۱- مقدمه ۲-۲- تاریخچه نانوفناوری ۲-۳- دلایل…

10,000 تومان تومان

بررسی تغییرات مدول الاستیسته، ضریب عکس‌العمل بستر و میزان ظرفیت باربری در ‏خاک‌ بهسازی شده توسط: آهک وآهک،سیمان ،‏ ژئوگرید با استفاده از آزمایش بارگذاری صفحه ‏

فصل ۱ ۱-۱- مقدمه ۱-۱-۱- هدف: ۱-۱-۲- دامنه کاربرد: ۱-۲- موارداستفاده آزمایش ۱-۲-۱- تعییم مقاومت نهایی ۱-۲-۲- تعیین پارامترهای تغییر…

10,000 تومان تومان

بررسی و مقایسه عددی ظرفیت باربری گروه شمعهای مخروطی و استوانهای به روش اجزای محدود سه بعدی

فصل اول: مقدمه ۱-۱- مقدمه ۱-۲- هندسه متعارف برخی شمع­های درجا ۱-۳- نحوه قرارگیری شمع‌ها در خاک ۱-۴- گروه شمع‌ها…

10,000 تومان تومان

تأثیر تثبیت با آهک و سرباره فولادسازی ذوب آهن اصفهان (BOS) بر دوام خاک رسی و خاک رس آلوده به مواد شیمیایی

۱-۱- کلیات ۱-۲- اهداف پایان‌نامه ۱-۳- معرفی فصل‌های پایان‌نامه     ۲-۱- مقدمه ۲-۲- کانی‌های رس ۲-۲-۱- ترکیب و ساختمان…

10,000 تومان تومان