آرایش بهینه‌ی نصب مصالح FRP در مقاوم‌سازی برشی تیرهای بتن مسلح با روش تعبیه در نزدیک سطح

فصل اول : مقدمه ۱- ۱ مقدمه ۱-۲ تاریخچه ۱-۳ بیان مسأله، اهمیت تحقیق و فرضیه‌ها ۱-۳-۱ اهداف پایان نامه…

10,000 تومان تومان

ارائه مدل جدیدی از مهاربندهای مقاوم در برابر کمانش و بررسی رفتار لرزه ای آن

۱-۱٫ لزوم انجام تحقیق حاضر سیستم­های سازه­ای مختلفی جهت مقابله با نیروهای جانبی ناشی از زلزله در ساختمان­های فولادی مورد…

10,000 تومان تومان

ارزیابی عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاندارد 2800 ایران

فصل اول: مقدمه ۱-۱ مقدمه ۱-۲ انواع سیستم های بتن مسلح و رفتار اعضا آنها ۱-۲-۱- انواع قاب های خمشی…

10,000 تومان تومان

ارزیابی و بهبود عملکرد لرزه ای ساختمان های بتن مسلح نامنظم موجود

فصل اول (کلیات تحقیق) مقدمه بررسی خسارت ساختمان های بتنی مسلح در زلزله مقدمه عوامل موثر بر میزان آسیب دیدگی…

10,000 تومان تومان

بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

فصل اول: مقدمه و کلّیات ۱-۱٫ مقدمه ۱-۲٫ سبک سازی ۱-۳٫ بتن سبک ۱-۳-۱٫ تعریف ۱-۳-۲٫ روشهای ساخت بتن سبک…

10,000 تومان تومان

بررسی آنالیز های پوش اور مودال و جابه جایی محور جهت تخمین ظرفیت قاب‌های دوبعدی بتن مسلح

فصل اول نگاهی کلی به روش های آنالیز غیر خطی و مروری بر تحقیقات انجام شده ۱-۱-پیشگفتار ۱-۲-نگاه کلی به…

10,000 تومان تومان

بررسی اثر اندرکنش خاک و سازه بر روی باز توزیع نیروها در المان های سازه های فولادی

فصل اول: مقدمه پیشگفتار مفهوم اندرکنش خاک- سازه اندرکنش خاک- سازه استاتیکی اندرکنش خاک- سازه دینامیکی لزوم انجام تحقیق حاضر…

10,000 تومان تومان

بررسی پارامترهای مؤثر بر مقاومت های مکانیکی و شیمیایی در نمونه های بتن پلیمر

فصل اول- مقدمه ۱-۱ اهداف تحقیق ۱-۲ ساختار پایان نامه فصل دوم- ادبیات موضوع و مروری بر مطالعات انجام شده…

10,000 تومان تومان

بررسی تأثیر طول دهانه بر رفتار پل تحت اثر همزمان مؤلفه‌های افقی و قائم

  فصل ۱-  پژوهش‌های گذشته ۱-۱-      مقدمه ۱-۲-      مروری بر زلزله‌های گذشته ۱-۲-۱-  گزارش زلزله ‌لما‌پریتا ۱-۲-۲-  گزارش زلزله کوبه…

10,000 تومان تومان

بررسی تاثیر الیاف و مواد پوزولانی بر روی خواص مکانیکی بتن مسلح شده با الیاف شیشه

۱-۱-  مقدمه ۱-۲-  بتن الیافی ۱-۳-  الیاف مورد استفاده در بتن ۱-۳-۱-  الیاف طبیعی ۱-۳-۲-  الیاف فولادی ۱-۳-۳-  الیاف آرامید…

10,000 تومان تومان

بررسی تحلیل غیرخطی و مدل سازی عددی تیرعمیق بتن مسلح دارای بازشو تقویت شده با FRP توسط نرم افزار اجزاء محدود

فصـل اول مقدمه ۱-۱-      تیر عمیق ۱-۲-      بازشوی جان ۱-۳-      اهمیت این مطالعه ۱-۴-      هدف این مطالعه فصل دوم تیر…

10,000 تومان تومان

بررسی رفتار پایداری استاتیکی سازه های فضاکار کِش بستی بر اثر تغییر در توزیع خودتنیدگی آنها

فصل اول- کلیات ۱-۱- مقدمه ۱-۲- تعریف مسئله و بیان اصل تحقیق ۱-۳- ضرورت و هدف انجام تحقیق ۴-۱- ساختار…

10,000 تومان تومان