ارائۀ الگوی بهینۀ مدیریت منابع آب براساس دیدگاه تجارت آب مجازی

فصل نخست: معرفی آب مجازی و تجارت آب مجازی ۱-۱: معرفی ۱-۲: تجارت آب مجازی: ظرفیت‌ها و ملاحظات ۱-۳: آب…

17,000 تومان تومان

برآورد ضریب زبری مانینگ دررودخانه ها (مطالعه موردی : رودخانه فهلیان )

فصل اول: کلیّات ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مسئله ۱-۳- اهداف و ضرورتهای انجام پژوهش ۱-۴- ساختار پایان نامه   فصل…

17,000 تومان تومان

بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منحنی فرمان بهره برداری سدها (مطالعه ی موردی سد دز)

فصل اول: کلیّات ۱-۱- مقدمه ۱-۲- مفهوم تغییر اقلیم و اهمیت بررسی مدیریت مخزن سد ۱-۳- ضرورت انجام تحقیق ۱-۴-…

17,000 تومان تومان

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

۱-فصل اول کلیات تحقیق ۱-۱ مقدمه ۱-۲- بیان مساله اساسی تحقیق ۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۱-۴-مرحله ساخت واجرا…

17,000 تومان تومان

بررسی تاثیر جنس مصالح هسته ناتراوای سدهای خاکی در پایداری دینامیکی

فصل اول  مقدمه و هدف : ۱-۱ مقدمه با توجه به نیاز اساسی کشور پهناور ایران به مهار و ذخیره…

17,000 تومان تومان

بررسی عملکرد و امکان سنجی استفاده از پمپهای ضربه قوچی در سیستمهای آبرسانی روستایی

فصل اول معرفی تحقیق ۱-۱- هدف از طرح مورد نظر و ضرورت انجام آن ۱-۱-۱- اهداف اصلی ۱-۱-۲- اهداف فرعی…

17,000 تومان تومان

بررسی نفوذ آب شور از کویر چاه جم به آبخوان دشت دامغان در استان سمنان

فصل اول کلیات ۱-۱ مقدمه ۱-۲ اهداف و ضرورت تحقیق حاضر ۱-۳ سوالات اساسی تحقیق ۱-۴ فرضیات تحقیق ۱-۵ دلایل…

17,000 تومان تومان

بررسی هیدرولیک جریان و پایداری

با توجه به مطالب بیان شده در خصوص هیدرولیک جریان در خم رودخانه­ها، قوس خارجی همواره تحت تاثیر بردارهای شدید…

17,000 تومان تومان

حل عددی پروفیل سطح آب و دبی عبوری از سرریز جانبی لبه تیز ترکیبی

فصل اول: مقدمه و کلیات ۱-۱-  مقدمه ۱-۲- سرریز جانبی ۱-۲-۱- سرریزهای لبه تیز با مقاطع ترکیبی‌ ۱-۲-۱-۱- سرریز لبه…

17,000 تومان تومان

شبیه سازی رواناب روزانه با استفاده از الگوریتم PSO در بهینه سازی مدل های حوضه آبریز

فصل اول مقدمه اهمیت و ضرورت انجام تحقیق اهداف و سئوالات تحقیق ساختار پایان نامه فصل دوم مبانی و مروری…

17,000 تومان تومان