ارائۀ الگوی بهینۀ مدیریت منابع آب براساس دیدگاه تجارت آب مجازی

فصل نخست: معرفی آب مجازی و تجارت آب مجازی ۱-۱: معرفی ۱-۲: تجارت آب مجازی: ظرفیت‌ها و ملاحظات ۱-۳: آب…

10,000 تومان تومان

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

۱-فصل اول کلیات تحقیق ۱-۱ مقدمه ۱-۲- بیان مساله اساسی تحقیق ۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۱-۴-مرحله ساخت واجرا…

10,000 تومان تومان

بررسی نفوذ آب شور از کویر چاه جم به آبخوان دشت دامغان در استان سمنان

فصل اول کلیات ۱-۱ مقدمه ۱-۲ اهداف و ضرورت تحقیق حاضر ۱-۳ سوالات اساسی تحقیق ۱-۴ فرضیات تحقیق ۱-۵ دلایل…

10,000 تومان تومان

بررسی هیدرولیک جریان و پایداری

با توجه به مطالب بیان شده در خصوص هیدرولیک جریان در خم رودخانه­ها، قوس خارجی همواره تحت تاثیر بردارهای شدید…

10,000 تومان تومان

حل عددی پروفیل سطح آب و دبی عبوری از سرریز جانبی لبه تیز ترکیبی

فصل اول: مقدمه و کلیات ۱-۱-  مقدمه ۱-۲- سرریز جانبی ۱-۲-۱- سرریزهای لبه تیز با مقاطع ترکیبی‌ ۱-۲-۱-۱- سرریز لبه…

10,000 تومان تومان