“عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران”

  فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه ۱-۱)بیان مساله ۲-۱)اهمیت و ضرورت موضوع ۳-۱)هدف تحقیق ۴-۱)پرسش های تحقیق ۵-۱)فرضیه های…

10,000 تومان تومان

اثر تکانه های قیمت نفت بر اندازه دولت در کشورهای منتخب عضو اوپک ( ایران، ونزوئلا)

فصل اول مقدمه وکلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه ۱-۲- اهمیت موضوع ۱-۳- سؤالات پژوهش ۱-۴- فرضیات پژوهش ۱-۵- روش تحقیق ۱-۶-…

10,000 تومان تومان

اثر گذاری سیاست های پولی ( افزایش عرضه پول ) بر تولید، قیمت و نرخ ارز طی دوره 1358-87 مورد ایران

اثر گذاری سیاست های پولی ( افزایش عرضه پول ) بر تولید، قیمت و نرخ ارز طی دوره ۱۳۵۸-۸۷  مورد…

10,000 تومان تومان

اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری در صنعت خودرو

فصل اول: مقدمه ۱-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۲-هدف تحقیق ۱-۳-سؤالات تحقیق ۱-۴-روش تحقیق فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام…

10,000 تومان تومان

ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای

چکیده فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱: مقدمه ۱-۲: بیان مسئله ۱-۳: اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۴: اهداف تحقیق ۱-۵: فرضیه  …

10,000 تومان تومان

ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول از ضایعات نیشکر مطالعه موردی کارخانه هفت تپه خوزستان

فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱- بیان مسئله تحقیق ۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۱-۳- اهداف تحقیق ۱-۴ سوالات تحقیق…

10,000 تومان تومان

ارزیابی تاثیر کارآفرینی روستایی در توسعه روستای کندلوس و منطقه پیرامون

فصل اول:کلیات مقدمه طرح مسئله ضرورت و اهمیت انجام تحقیق هدف پرسشهای اساسی: روش شناسی تحقیق روش گردآوری داده ها…

10,000 تومان تومان

ارزیابی سرمایه گذاری بخشی در برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی

فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱مقدمه ۱-۲مساله پژوهش ۱-۳هدف پژوهش ۱-۴پرسشهای پژوهش ۱-۵روش تجزیه و تحلیل داده ها ۱-۶زمینه های پژوهشی…

10,000 تومان تومان

ارزیابی شاخص های توسعه «منطقه آزاد ارس»با بهره ‏گیری ازمدل تحلیلی SWOT

  مقدمه: فصل اول کلیات تحقیق ۱-۱ بیان مسأله ۲-۱ ضرورت و اهمیت موضوع ۳-۱ سؤالات و فرضیات تحقیق ۱-۳-۱…

10,000 تومان تومان

الگوی بلندمدت ساختاری اقتصاد ایران (با تکیه بر بخش پولی در اقتصاد باز)

فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مساله ۱-۲-۱- بررسی تاثیر شوک‌های نفتی بر متغیرهای کلان در قالب مدل…

10,000 تومان تومان

امکان ‌سنجی مالی- اقتصادی استخراج معدن شن و ماسه مطالعه موردی معدن شاه‌ کوه

فصل اول-کلیات تحقیق ۱-۱- بیان مسئله ۱-۲- سوابق مربوط ۱-۳- سوال‌های تحقیق ۱-۴- فرضیه‌های تحقیق ۱-۵- اهداف تحقیق ۱-۶- روش…

10,000 تومان تومان

برآورد تابع تقاضای حمل و نقل درون شهری خانوارهای شهری کشور با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل AIDS

فصل اول : کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مسئله ۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۴- سوابق مربوطه ۱-۴-۱- مطالعات…

10,000 تومان تومان