بررسی ریسک اعتباری بانک ها با استفاده از مدل های خطی و غیر خطی (مطالعه موردی بانک اقتصاد نوین)

فصل اول کلیات تحقیق ۱-۱ – مقدمه ۱-۲- بیان مسئله ۱-۳- ضرورت انجام تحقیق ۱-۴- اهداف تحقیق ۱-۵- سوالات تحقیق…

10,000 تومان تومان

تأثیر نرخ بهره بر بازده سهام صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران : بر مبنای روش موجک

فصل اول کلیات پژوهش مقدمه ۱-۱) مسأله اصلی تحقیق ۱-۲) تشریح و بیان موضوع ۱-۳) ضرورت انجام تحقیق ۱-۴) فرضیه‌های…

10,000 تومان تومان

تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای صادر کننده نفت)

فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱ ) بیان مساله تحقیق : ۱-۲ ) اهمیت وضرورت تحقیق: ۱-۳ ) هدفهای تحقیق :…

10,000 تومان تومان