اقتصاد سیاسی بخش‌های مولد در دوران شکوفایی درآمد نفتی در ایران

فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱- ضرورت تحقیق و بیان مساله ۱-۲- مرور ادبیات موضوع و سوابق مربوط ۱-۳- فرضیه‌ها یا…

10,000 تومان تومان

بررسی اثرات بازگشتی ناشی از بهبود کارائی مصرف بنزین و گازوئیل در ایران با تأکید بر بخش حمل‏ونقل: رویکرد مدل تعادل عمومی‏قابل محاسبه

فرآورده ‏های نفتی بنزین و گازوئیل اولاً دارای مصرف بالایی بوده و ثانیاً کارائی مصرف این فرآورده‏ ها به‏ ویژه…

10,000 تومان تومان