ارزیابی تاثیر کارآفرینی روستایی در توسعه روستای کندلوس و منطقه پیرامون

فصل اول:کلیات مقدمه طرح مسئله ضرورت و اهمیت انجام تحقیق هدف پرسشهای اساسی: روش شناسی تحقیق روش گردآوری داده ها…

17,000 تومان تومان

ارزیابی شاخص های توسعه «منطقه آزاد ارس»با بهره ‏گیری ازمدل تحلیلی SWOT

  مقدمه: فصل اول کلیات تحقیق ۱-۱ بیان مسأله ۲-۱ ضرورت و اهمیت موضوع ۳-۱ سؤالات و فرضیات تحقیق ۱-۳-۱…

17,000 تومان تومان

بررسی امکان کاربرد زیست منطقه گرایی در تعیین زیست منطقه های ایران

فصل اول : کلیات پژوهش مقدمه طرح مسئله اهمیت و ضرورت پژوهش اهداف مبنای پژوهش اهداف اصلی پژوهش اهداف کاربردی…

17,000 تومان تومان

بررسی انواع برنامه ریزی طرح های جامع شهری

فصل اول مقدمات تحقیق مقدمه      تفکر در خصوص تهیه طرح جامع برای شهر و بررسی ابعاد مختلف توسعه آتی آن…

17,000 تومان تومان

برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران(مطالعه موردی:شهرستان کلیبر)

فصل اول:کلیات پژوهش مقدمه بیان مسئله اهمیت وضرورت تحقیق اهداف تحقیق اهداف فرعی سؤالات تحقیق قلمرو زمانی ومکانی تحقیق محدودیت…

17,000 تومان تومان

عوامل مؤثر بر حس تعلق مکانی ساکنین در اسکان رسمی و غیررسمی

فصل۱ (کلیات تحقیق) ۱- ۱ مقدمه ۲- ۱ طرح مسئله ۳- ۱ اهمیّت و ضرورت مسئله ۴- ۱ سئوالات تحقیق…

17,000 تومان تومان