: بررسی تأثیر سبک‌های مدیریت مشارکتی و سنتی بر خلاقیت دبیران مطالعه موردی دبیرستان‌های ناحیه‌ 1و2 شهر شیراز

فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مساله ۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش ۱-۴- اهداف پژوهش ۱-۵-تعریف اصطلاحات کلیدی…

10,000 تومان تومان

“تاثیر بازی های آموزشی بر خلاقیت کودکان پیش دبستانی6-4سال” سال تحصیلی 92-91

فصل اول: کلیات مقدمه بیان مسئله فرضیه های پژوهش اهمیت و ضرورت تحقیق جامعه و نمونه ابزار اندازه گیری یا…

10,000 تومان تومان

اثر بخشی آموزش خانواده بر دیدگاه تربیتی مادران

فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مسئله ۱-۳- اهمیت وضرورت مسئله ۱-۴- اهداف تحقیق ۱-۴-۱- اهداف کلی ۱-۴-۲-…

10,000 تومان تومان

اثر بخشی آموزش خانواده بر دیدگاه تربیتی مادران

فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مسئله ۱-۳- اهمیت وضرورت مسئله ۱-۴- اهداف تحقیق ۱-۴-۱- اهداف کلی ۱-۴-۲-…

10,000 تومان تومان

اثر بخشی آموزش غنی‌سازی ازدواج بر تعهد و تاب‌آوری زنان متأهل شهرستان نجف‌آباد

این پژوهش به بررسی تاثیر آموزش غنی‌سازی ازدواج بر تعهد و تاب‌آوری زنان متاهل پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش…

10,000 تومان تومان

اثر بخشی آموزش غنی‌سازی ازدواج بر تعهد و تاب‌آوری زنان متأهل شهرستان نجف‌آباد

  فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه ۱-۱- بیان مسئله ۱-۲- اهمیت و ضرورت پژوهش ۱-۳ – اهداف پژوهش ۱-۴- فرضیه‌های…

10,000 تومان تومان

اثر بخشی روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختردوره ابتدایی

فصل اول کلیات پژوهش ۱-۱ مقدمه ۱-۲بیان مسئله ۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش ۱-۴اهداف پژوهش ۱-۵تعاریف متغیر ها و مفاهیم…

10,000 تومان تومان

اثر بخشی روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختردوره ابتدایی

فصل اول کلیات پژوهش ۱-۱ مقدمه ۱-۲بیان مسئله ۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش ۱-۴اهداف پژوهش ۱-۵تعاریف متغیر ها و مفاهیم…

10,000 تومان تومان

اثر بخشی گروه درمانی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش رضایت مندی زناشویی دانشجویان متأهل

فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه بیان مسأله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف پژوهش هدف کاربردی فرضیه تحقیق تعاریف نظری…

10,000 تومان تومان

اثر بخشی گروه درمانی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش رضایت مندی زناشویی دانشجویان متأهل (دانشگاه فردوسی مشهد)

فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه بیان مسأله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف پژوهش هدف کاربردی فرضیه تحقیق تعاریف نظری…

10,000 تومان تومان

اثربخشی آموزش خوددلگرم سازی مادران بر تعارض والد- فرزند و ابعاد فرزندپروری اقتداری مادران

فصل اول: چارچوب پژوهش مقدمه بیان مسئله اهداف پژوهش ضرورت و اهمیت پژوهش فرضیات پژوهشی تعاریف نظری و عملیاتی خود…

10,000 تومان تومان

اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان متوسطه

فصل اول کلیات پژوهش   مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت پژوهش اهداف پژوهش فرضیه‌های پژوهش متغیرهای پژوهش تعریف مفاهیم…

10,000 تومان تومان