اثر بخشی آموزش خانواده بر دیدگاه تربیتی مادران

فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مسئله ۱-۳- اهمیت وضرورت مسئله ۱-۴- اهداف تحقیق ۱-۴-۱- اهداف کلی ۱-۴-۲-…

10,000 تومان تومان

اثربخشی دوره آموزش ضمن خدمت فاوا برای معلمان دوره متوسطه شهرستان ملایر بر اساس مدل کرک پاتریک

فصل یک: کلیات پژوهش مقدمه بیان مسأله اهداف پژوهش ضرورت و اهمیت تحقیق پرسش های پژوهش تعاریف عملیاتی متغیرها فصل…

10,000 تومان تومان

ارزشیابی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان(پردیس های استان سیستان و بلوچستان)، بر اساس اسناد بالا دستی

فصل اول کلّیــــــات ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مسئله ۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۴- اهداف تحقیق ۱-۵- سؤالات تحقیق ۱-۶-تعریف…

10,000 تومان تومان

ارزیابی ضرورت و خلاء های موجود در آموزش مهارت‌های زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان

صفحه فصل اول: طرح تحقیق مقدمه ۱- ۱- بیان مسئله ۱- ۲- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱- ۳- اهداف تحقیق…

10,000 تومان تومان

ارزیابی میزان همخوانی برنامه درسی قصد شده، اجرا شده وآموخته شده علوم تجربی سال سوم راهنمایی

فصل اول: طرح پژوهش مقدمه بیان مساله اهمیت و ضرورت پژوهش اهداف پژوهش اهداف کلی پژوهش اهداف ویژه پژوهش فرضیه…

10,000 تومان تومان

ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب مهارت های تربیت شهروندی در برنامه درسی از دیدگاه معلمان دوره راهنمایی تحصیلی

فصل اول:کلیات پژوهش ۱-۱ بیان مساله ۱-۲- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن ۱-۳- هدف های تحقیق (کلی و…

10,000 تومان تومان

بررسی اثر بخشی برنامه درسی علوم به شیوه آموزش محور با برنامه درسی علوم به شیوه پژوهش محور در دوره ابتدایی

فصل اول- کلیات و طرح تحقیق ۱- ۱ مقدمه ۱-۲ بیان مسأله ۱-۳  ضرورت و اهمیت مساله ۱-۴ هدف کلی…

10,000 تومان تومان

بررسی رابطه تعاملی جامعه و مدرسه در برنامه درسی دوره متوسطه از دیدگاه صاحب نظران و تجارب بین الملل

فصل اول؛ کلیات پژوهش مقدمه بیان مسأله ضرورت و اهمیت اهداف پژوهش سؤالات پژوهش تعریف واژه ها و متغیرهای پژوهش…

10,000 تومان تومان

بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری والدین و خودپنداره تحصیلی با پیشرفت تحصیلی

فصل اول کلیات طرح مقدمه ۱- ۱ – بیان مساله ۱ – ۲ – اهمیت موضوع ۱-۳ – هدفهای تحقیق…

10,000 تومان تومان

بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه شهر مرودشت

فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت پژوهش اهداف­ پژوهش هدف­ کلی هدف­های جزئی فرضیه­های پژوهش تعریف…

10,000 تومان تومان

بررسی راه کارهای عملی تحقق نظام برنامه درسی غیر متمرکز در آموزش عالی ایران از منظر اساتید و مدیران آموزشی دانشگاه کردستان

اهمیت و ضرورت تحقیق: ۳- پیشینه تحقیق: ۴- اهداف تحقیق: ۵- فرضیه ‏های تحقیق: ۶- مدل تحقیق ۷- سوالات تحقیق:…

10,000 تومان تومان

بررسی کیفیت خدمات مجتمع های آموزشی وپرورشی نواحی 1 و 2 شهرستان اردبیل

فصل اول :کلیات پژوهش ۱-۱ – مقدمه: ۱-۲- بیان مسئله: ۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۴- اهداف پژوهش ۱-۴-۱-هدف کلی…

10,000 تومان تومان