ارزیابی اثربخشـی دوره‌های آموزشی اختصاصی ضمن‌خدمت تقـریرنویـسان قوه‌قضـائیه در شهر تهران

فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه ۱-۱- بیان مسأله تحقیق ۱- ۲- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱- ۳ – هدفهای تحقیق…

10,000 تومان تومان

ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم با روش کارت امتیازی متوازن(BSC)

فصل اول مقدمه ۱-۱: مسئله پژوهش ۱-۲: اهمیت و ضرورت پژوهش ۱-۳: اهداف پژوهش ۱-۳-۱: هدف کلی: ۱-۳-۲: اهداف جزئی:…

10,000 تومان تومان

ارزیابی عوامل محتوایی و فرایندی مؤثر بر انگیزش کارکنان ستادی دانشگاه شیراز

  فصل اول: مقدمه ۱-۱- بیان مساله ۱-۲- اهمیت و ضرورت پژوهش ۱-۳- اهداف پژوهش ۱-۴- پرسش­های پژوهش ۱-۵- تعاریف…

10,000 تومان تومان

ارزیابی کتابخانه های دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج براساس استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران

-۱ : مقدمه . اطلاعات همه  اندیشه ها ، داده های واقعی ، آثار علمی و تخیلی است که  به…

10,000 تومان تومان

ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی مدارس متوسطه شهرستان گرمسار بر اساس مدل سرو کوال

  فصل اول: کلیات مقدمه ۱-۱- بیان مسئله ۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق: ۱-۳- اهداف تحقیق: ۱-۳-۱- هدف اصلی تحقیق:…

10,000 تومان تومان

ارزیابی میزان اثر بخشی درونی و بیرونی دوره‌های آموزشی بخش خصوصی در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس

فصل اول: مقدمه ۱-۱- کلیات ١-٢- بیان مسأله ١- ٣-  ضرورت و اهمیت تحقیق ١- ۴- اهداف تحقیق ۱-۴-۱- هدف…

10,000 تومان تومان

بررسـی تاثـیر اسـتقرار منطـقه ویـژه اقتصـادی انـرژی پـارس بر کیـفیت زنـدگی مـردم منـطقه عسـلویه

فصل اول: طرح تحقیق مقدمه بیان مساله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف تحقیق هدف کلی اهداف ویژه هدف کاربردی سؤالات…

10,000 تومان تومان

بررسی اعتبار تولیدات علمی ایران بر پایه ارزش استنادی آنها: نمونه مورد مطالعه مقاله‌های انگلیسی زبان حوزه شیمی در سال 2010

فصل اول : مقدمه ۱-۱٫ کلیات ۱-۲-بیان مساله ۱-۳٫  ضرورت و اهمیت پژوهش ۱-۴٫  اهداف پژوهش ۱-۴-۱٫ هدف کلی ۱-۴-۲٫…

10,000 تومان تومان

بررسی تأثیر دوره کارشناسی بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نسبت به اینترنت بر اساس مدل IAS

فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه ۱-۱- شرح و بیان مسأله پژوهشی ۱-۲- اهداف پژوهش ۱-۲-۱-اهداف کلی ۱-۲-۲- اهداف جزیی ۱-۳-…

10,000 تومان تومان

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت در فعالیتهای فوق برنامه داوطلبانه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزا داسلامی واحد بندرعباس

فصل اول:کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مساله ۱-۳-ضرورت و اهمیت انجام تحقیق ۱-۴-اهداف تحقیق ۱-۴-۱-اهداف کلی ۱-۴-۲-اهداف جزئی ۱-۵-سؤالات…

10,000 تومان تومان

بررسی رابطه بین عوامل استرس زا و راهکارهای مدیریت استرس در بین مدیران مدارس متوسطه شهرستان ماهشهر

فصل اول: مقدمه کلیات بیان مساله اهمیت و ضرورت پژوهش اهداف پژوهش پرسشهای پژوهش تعریف مفهومی متغیرها راهکارهای مدیریت استرس…

10,000 تومان تومان

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و توانمندسازی مدیران گروه‌های آموزشی از دیدگاه اعضاء هیأت علمی

فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مسئله ۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ۱-۴- اهداف پژوهش ۱-۵- سوالات…

10,000 تومان تومان