اثر بخشی آموزش غنی‌سازی ازدواج بر تعهد و تاب‌آوری زنان متأهل شهرستان نجف‌آباد

این پژوهش به بررسی تاثیر آموزش غنی‌سازی ازدواج بر تعهد و تاب‌آوری زنان متاهل پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش…

10,000 تومان تومان

اثر بخشی آموزش غنی‌سازی ازدواج بر تعهد و تاب‌آوری زنان متأهل شهرستان نجف‌آباد

  فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه ۱-۱- بیان مسئله ۱-۲- اهمیت و ضرورت پژوهش ۱-۳ – اهداف پژوهش ۱-۴- فرضیه‌های…

10,000 تومان تومان

اثربخشی آموزش رابطه والد – فرزندی بر خود کارآمدی و بهزیستی اجتماعی والدین معتاد شهر اصفهان

-۱ مقدمه  ادراک خود کارآمدی به انتظارات افراد در مورد توانایی‌شان برای عمل در موقعیت‌های آینده بر می‌گردد. افرادی بااحساس…

10,000 تومان تومان

اثربخشی شناخت درمانی هستی نگر بر کاهش نشانگان افت روحیه زنان مبتلا به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان (HIV)

فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱ مقدمه ۱-۲ بیان مسئله ۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش ۱-۴ اهداف پژوهش ۱-۴-۱ هدف کلی…

10,000 تومان تومان

اثربخشی مشاوره گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض کارخانواده در معلمان زن شهر تهران.

فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه بیان مسأله اهمیت و ضرورت پژوهش هدف های پژوهش فرضیه های پژوهش فرضیه اصلی پژوهش…

10,000 تومان تومان

بررسی آموزش خانواده به شیوه شناختی رفتاری بر رضایتمندی زناشویی والدین دانش آموزان

فصل اول کلیات پژوهش   ۱-۱- مقدمه حیات هر کسی و هر چیزی مستلزم داشتن هدف و جهت است، بدون…

10,000 تومان تومان

بررسی موردی عوامل اجتماعی، فرهنگی فرزندسالاری در جوانان 15 تا 30 ساله شهرستان نجف‌آباد

فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱ بیان مسئله ۱-۲ ضرورت و اهمیت تحقیق ۱-۳ اهداف تحقیق ۱-۳-۱ اهداف کلی ۱-۳-۲ اهداف…

10,000 تومان تومان

نقش واسطه گری اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد

فصل اول: مقدمه ۱-۲ بیان مسأله ۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش ۱-۴ اهداف پژوهش فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش ۲-۱- پیشینه…

10,000 تومان تومان