سیستم تشخیص موانع موجود در جاده بروش دیتا فیوژن چند حسگری (سیستم ترمز اضطراری خودرو)

فصل اول- مقدمه و هدف : تلفیق داده   مقدمه ۱-۱)چهارچوب پردازشی دیتا فیوژن چیست؟ ۱-۲)آگاهی وضعیتی ۱-۳)چند کاربرد تلفیق…

10,000 تومان تومان

مدلسازی لوله های انتقال گاز با شبکه های عصبی مصنوعی به منظور تشخیص عیوب آنها

فصل ۱-  مقدمه ۱-۱-      مرحله اول: آنالیز مودال لوله سه متری ۱-۲-      مرحله دوم: ساخت و تحلیل مدل لوله با…

10,000 تومان تومان

هوشمند سازی یک سیستم تبرید بوسیله سنسور مادون قرمز

مقدمه   تاریخچه سیستم تبرید و تهویه مطبوع تبرید مصنوعی سیستم های تبرید حرارتی سیستم های لوله گردابی اصول کار…

10,000 تومان تومان