آشکارسازی عیب سیستمهای غیرخطی چندمتغیره با عدم قطعیت، با استفاده از رویتگرغیرخطی مقاوم و تخمینگر عیب عصبی

فصل ۱-  مقدمه ۱-۱-      پیشگفتار ۱-۲-      تاریخچه‌ی روش‌های تشخیص و پیش‌بینی عیب ۱-۲-۱-  تاریخچه‌ی مطالعات روش‌های برپایه‌ی مدل ۱-۲-۱-۱-           تاریخچه‌ی…

10,000 تومان تومان

ارزیابی پایداری گذرای سیستم های قدرت با استفاده از داده های واحد های اندازه گیری فازور

فصل اول: مقدمه ۱-۱-بیان مسئله ۱-۲ پیشینه ی تحقیق ۱-۲-۱ روش های کلاسیک: ۱- ۲ –۲ روش های نوین با…

10,000 تومان تومان

تحلیل زمانی مخابره سیگنال‌های کنترلی از طریق پیوندهای چند مرحله ای

  کلیات جایگاه اترنت در هرم اتوماسیون جایگاه فیلدباس در هرم اتوماسیون معرفی شبکه‌های صنعتی مقدمه معرفی شبکه اترنت نگاهی…

10,000 تومان تومان

تهیه مدل علمی و نرم افزاری برای طراحی خطوط کمپاکت باندل جهت استفاده از حریم خطوط موجود برای انتقال توان بالاتر

فصل اول – کلیات تحقیق : مقدمه : فصل دوم – ویژگی‌های خطوط انتقال کمپاکت باندل و تعاریف اولیه :…

10,000 تومان تومان

خطایابی هوشمند توربین‌گازی نیروگاه

روش‌های‌‌ نوین شناسایی خطا در سیستم‌‌ها‌ همچون استفاده از تحلیل کیفی‌وقایع می‌تواند منجر به نتایج ملموس و قابل فهمی‌برای همگان…

10,000 تومان تومان

کنترل سیستم‏های غیرخطی حاوی بکلش

فصل اوّل: مقدمه ۱-۱- بیان مسئله ۱-۲- پیشینه تحقیق ۱-۲-۱- کنترل سیستم‏های بدون بکلش ۱-۲-۲- کنترل سیستم‏های حاوی بکلش ۱-۳-…

10,000 تومان تومان

مکان یابی بهینه چاه ها در یک مخزن مدل شده به روش Streamlines

  ۱-۲- مروری بر خواص سنگ و سیال مخازن نفتی ۱-۲-۱-  زمین شناسی نفت و چگونگی تشکیل مخازن هیدروکربنی ۱-۲-۲-…

10,000 تومان تومان