بررسی تأثیر تکانه های بهره وری بخش صنعت مناطق منتخب بر سرمایه گذاری و اشتغال

رشد و توسعه اقتصادی بدون توجه به بخش­های مختلف اقتصادی و به­طور خاص سرمایه­ گذاری در اقتصاد امکان­پذیر نخواهد بود،…

10,000 تومان تومان

تحلیل جغرافیایی مراکز اقامتی شهرستان رامسر و نقش آن در برنامه ریزی گردشگری

فصل اول: کلیات تحقیق ۱ـ۱ بیان مسأله ۱ـ۲ سؤالات تحقیق ۱ـ۳ فرضیه­های تحقیق ۱ـ۴ ضرورت و اهمیت تحقیق ۱ـ۵ انگیزه…

10,000 تومان تومان

تحلیل ژئوپلتیک اقلیت در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر بهائیت

فصل اول: کلیات طرح تحقیق مقدمه: ۱-۱-طرح مسئله ۱-۲-اهداف تحقیق ۱-۳-پرسش تحقیق ۱-۴-فرضیات ۱-۵-روش تحقیق ۱-۶- موضوع تحقیق ۱-۷- زمان…

10,000 تومان تومان

سنجش محتوای مستقیم و غیرمستقیم دی اکسید کربن در صادرات و واردات ایران با استفاده از رویکرد داده‏ – ستانده

فصل اول- کلیات تحقیق عنوان ۱-۱-مقدمه ۱-۲-تبیین موضوع ۱-۳-اهمیت و ضرورت موضوع ۱-۴-پرسش‌های پژوهش ۱-۵-هدف‌ های تحقیق ۱-۶-روش شناسی تحقیق…

10,000 تومان تومان