ارائه الگوی تلفیقی تدوین استراتژی بر مبنای تحلیل SWOT و رویکرد مبتنی بر منابع در راستای کسب مزیت رقابتی پایدار

فصل اول: کلیات ۰۱-ژانویه           مقدمه ۰۱-فوریه            تعریف مسأله و ضرورت انجام تحقیق ۰۱-مارس            سؤالات و اهداف پژوهش ۰۱-آوریل            فرضیات مورد…

10,000 تومان تومان

ارائه روش ترکیبی فرا ابتکاری و تکنیک تولید ستون برای حل مساله زمانبندی

فصل ۱ بیان مسئله مقدمه تعریف مسئله فرضیات مسئله ضرورت انجام تحقیق اهداف تحقیق جمع بندی فصل ۲مروری ادبیات و…

10,000 تومان تومان

ارائه مدل برنامه ریزی امکانی استوار چند هدفه برای لجستیک امداد بلایا

فصل ۱: بیان مسئله و کلیات تحقیق ۱-۱- تعاریف کلی از حوزه تحت بررسی ۱-۲- ضرورت و اهمیت موضوع ۱-۳-…

10,000 تومان تومان

ارائه مدل چند هدفه زنجیره تأمین با مصالحه ارزیابی هزینه و کیفیت محصولات تولیدی

  فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق ۱-۱-مقدمه ۱-۲-ضرورت انجام تحقیق ۱-۴-فرضیات مسأله ۱-۵-پرسش تحقیق فصل دوم : ادبیات…

10,000 تومان تومان

ارائه مدل ریاضی برای تخصیص فضای قفسه کالا در محیط فازی

فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه تعریف مسئله فرضیات مسئله روش حل مسئله اهداف تحقیق ضرورت انجام تحقیق جنبه های نوآوری…

10,000 تومان تومان

ارائه یک الگوریتم فراابتکاری برای حل مسئله کوله پشتی دو بعدی با قطعات مستطیلی شکل

فصل اول- مقدمه و کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه ۱-۲- تعریف مسئله ۱-۳-یک مثال از مسئله کوله پشتی ۱-۵ – مسئله…

10,000 تومان تومان

ارائه یک مدل جدید جایابی و تخصیص در محیط غیرقطعی

فصل ۱: مقدمه ۱-۱- مقدمه ۱-۲- تعریف و اهمیت موضوع ۱-۳- هدف تحقیق ۱-۴- روش تحقیق ۱-۵- معرفی فصل‌ها فصل…

10,000 تومان تومان

ارایه مدل چند محصولی مکان یابی مسیریابی برای انبار عبوری در زنجیره تامین

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق مقدمه بیان مسئله ضرورت انجام تحقیق فرضیات مساله پرسش تحقیق ساختار تحقیق   فصل…

10,000 تومان تومان

ارایه یک مدل احتمالی برای مکان یابی تسهیلات قابل تخریب در شرایط وقوع سوانح طبیعی پیش بینی نشده

فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق ۱-۱        مقدمه ۱-۲        ساختار پایان­نامه فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق ۲-۱        مقدمه…

10,000 تومان تومان

ارزیابی عملکرد شهرک های صنعتی استان مازندران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها وشبکه های عصبی مصنوعی

۱- مقدمه و کلیات ۱-۱- مقدمه ۱-۲- تشریح و بیان موضوع ۱-۳- ضرورت انجان تحقیق ۱-۴- فرضیات تحقیق ۱-۵- اهداف…

10,000 تومان تومان

استفاده از روش تجزیه بندرز در طراحی شبکه توزیع در زنجیره تامین دو سطحی با تابع تقاضای تصادفی

فصل ۱- مقدمه و کلیات تحقیق ۱- ۱ مقدمه ۱-۲ بیان مسأله ۱-۳ مفروضات تحقیق ۱-۴ اهداف تحقیق ۱-۵ جمع…

10,000 تومان تومان

انتخاب پروژه های استراتژیک مبتنی بر نگاه منبع محور

فصل اول – کلیات تحقیق ۱-۱- ۱-۲- تعریف مساله تحقیق ۱-۳- تشریح و بیان موضوع ۱-۴- ضرورت انجام تحقیق ۱-۵-…

10,000 تومان تومان