اثر بازاریابی درونی ، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی بانکهای تخصصی (مطالعه موردی بانک توسعه تعاون استان اصفهان)

  فصل اول : کلیات تحقیق ۱-۱) مقدمه ۱-۲) بیان مساله ۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۴) اهداف تحقیق ۱-۵)…

17,000 تومان تومان

اثر عناصر الگوی مدیریت منسجم خدمات بر میزان وفاداری مشتریان شرکت بیمه ایران (مطالعه موردی: شرکت بیمه ایران، استان گیلان)

فصل اول ۱-۲)بیان مسئله ۱-۳)اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۴)اهداف تحقیق ۱-۴-۱)هدف علمی پژوهش ۱-۴-۲)اهداف کاربردی پژوهش ۱-۵)سوالات تحقیق ۱-۵-۱) سوال…

17,000 تومان تومان

اثرات بررسی نقش تعدیل کنندگی رضایتمندی در ارتباط بین مشتری مداری و وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: بانک صادرات استان گیلان)

ضرورت توجه به مشتری سالهاست که در کشورهای پیشرفته مورد توجه قرار گرفته است.به عبارت بهتر حیات سازمان ها وابسته…

17,000 تومان تومان

اثربخشی اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر سرمایه گذاری و اشتغال بخش کشاورزی (مطالعه موردی: استان گیلان)

فصل اول:کلیات تحقیق ۱-۱مقدمه: ۱-۲بیان مساله: ۱-۳اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن: ۱-۴اهدف تحقیق: ۱-۵فرضیه های تحقیق: ۱-۶ ابزار گردآوری…

17,000 تومان تومان

ارائه الگوی انواع استراتژیهای ارزیابی عملکرد برای سازمانهای نظارتی جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه: سازمان بازرسی کل کشور

فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱ مقدمه ۱-۲ بیان مساله ۱-۳ دامنه پژوهش ۱-۴ اهمیت و ضرورت پژوهش در این دامنه‌ها…

17,000 تومان تومان

ارائه روش تلفیقی با استفاده از مدل تعالی سازمانی و تحلیل شکاف به منظور بهبود کیفیت خدمات ارائه شده (مطالعه موردی شرکت نفت دهلران)

  فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مسئله پژوهش ۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش ۱-۴- مدل مفهومی پژوهش…

17,000 تومان تومان

ارائه مدل ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی آرمانی برای انتخاب مناسب ترین تامین کنندگان مواد اولیه در شرکت اسنوا اصفهان

فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱-    مقدمه ۱-۲-    ساختار فصل های پژوهش ۱-۳-    شرح و بیان مسئله پژوهشی ۱-۴-    اهمیت و…

17,000 تومان تومان

ارائه مدلی جهت مهندسی مجدّد ساختار سازمانی شرکت گاز گیلان به منظور توسعه فناوری

فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱مقدمه  ۳ ۱-۲بیان مسأله۳ ۱-۳اهمیت و ضرورت تحقیق ۵ ۱-۴اهداف تحقیق ۶ ۱-۴-۱ اهداف اصلی۶ ۱-۴-۲…

17,000 تومان تومان

ارتباط میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده درواحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

فصل اول : کلیات تحقیق ۱-۱ . مقدمه ۱-۲٫ بیان مساله ۱-۳٫  اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۴٫  اهداف پژوهش ۱-۵٫ …

17,000 تومان تومان

ارزیابی نظریه وابستگی

فصل اول کلیات تحقیق ۱-۱مقدمه ۱-۲- بیان مسأله ۱-۳-اهمیت وضرورت انجام تحقیق ۱-۴-اهداف تحقیق ۱-۵- سؤالات تحقیق ۱-۶- فرضیه­ های…

17,000 تومان تومان

ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر میزان تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر در ایران

  فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱- مقدمه ۱-۲٫ بیان مسئله ۱-۳٫ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ۱-۴٫ سؤالات پژوهش ۱-۵٫…

17,000 تومان تومان

ارزیابی رابطه بین بازاریابی رابطه‌ مند (RM) و ارزش چرخه عمر مشتری (CLV) (مطالعه موردی: بانک صادرات شهر رشت)

فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱٫ مقدمه ۱-۲٫ بیان مسئله ۱-۳٫ اهمیت موضوع ۱-۴٫ هدف تحقیق ۱-۵٫ فرضیه‌ها ۱-۶٫ تعاریف مفهومی…

17,000 تومان تومان