آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادر جنوبی ایرانی در افق 1404

فصل اول : کلیات ۱-۱مقدمه ۲-۱بیان مسئله ۱-۳ اهمیت،ضرورت و کاربرد نتایج ۱-۴ اهداف تحقیق ۱-۵ فرضیات تحقیق ۱-۶ قلمرو…

10,000 تومان تومان

اثرات پیاده ‏سازی شهر الکترونیک بر مدیریت شهری با تأکید بر وظایف برنامه‏ ریزی و سازماندهی شهرداری در شهر همدان

فصل اول: کلیات تحقیق بیان مسأله پیشینه تحقیق اهمیت و ضرورت انجام تحقیق سؤالات تحقیق اهداف تحقیق تعریف مفاهیم و…

10,000 تومان تومان

ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

فصل اول:کلیات تحقیق ۱-۱-مقدمه ۱-۲ عنوان تحقیق ۱-۳ بیان مسأله ۱-۴- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق ۱-۵ اهداف تحقیق ۱-۵-۱…

10,000 تومان تومان

ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران (مطالعه موردی بیمه ایران استان تهران)

فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱-  مقدمه ۱-۲- بیان مسئله ۱-۳- اهمیت و ضرورت موضوع ۱-۴- اهداف تحقیق ۱- ۵- چارچوب…

10,000 تومان تومان

ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان شاغل فرودگاه بندر عباس

فصل اول ۱-۲٫بیان مسئله ۱-۳٫ اهمیت وضرورت پژوهش ۱-۴٫اهداف پژوهش ۱-۴-۲٫اهداف جزئی ۱-۴-۱٫هدف  کلی ۱-۵٫فرضیات پژوهش ۱-۵-۱٫فرضیه اصلی ۱-۵-۲٫فرضیات فرعی…

10,000 تومان تومان

ارتباط فرایند مدیریت دانش و فشار روانی کارکنان بانک ملت شهر تهران

فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱-      مقدمه ۱-۲-      بیان مسأله ۱-۳-      اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۱-۴-      اهداف تحقیق ۱-۵-      فرضیه…

10,000 تومان تومان

ارزیابی رابطه بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

  فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱مقدمه ۱-۲تعریف و بیان مساله ۱-۳اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۴اهداف ۱-۵فرضیه ها ۱-۶روش انجام تحقیق…

10,000 تومان تومان

ارزیابی رابطه فناوری اطلاعات با عملکرد فردی و سازمانی سازمان های دولتی

فصل اول: کلیات و طرح تحقیق مقدمه: ۱-۱ بیان مساله: ۲-۱ ضرورت تحقیق: ۳-۱ اهداف تحقیق: ۴-۱ فرضیات تحقیق: ۵-۱…

10,000 تومان تومان

ارزیابی عوامل انگیزشی موثر در کاهش ترک خدمت نیروی انسانی متخصص با تکنیک TOPSISو ارائه راهکار مناسب در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی

فصل اول ۱-۲ بیان مساله: ۱-۳ اهمیت وضرورت تحقیق: ۱-۴اهداف مطالعه: ۱-۴-۱هدف اصلی: ۱-۴-۲اهداف فرعی: ۱-۵ فرضیات تحقیق: ۱-۶ مدل…

10,000 تومان تومان

ارزیابی عوامل موثر بر رضایت مشتری شرکت های بیمه با استفاده از تئوری خاکستری و کانو فازی (مورد: شرکت های بیمه شهرستان بروجن)

فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه ۱-۱-بیان مسئله ۱-۲-اهداف پژوهش ۱-۳-سوالات پژوهشی ۱-۴-اهمیت و ضرورت پژوهش ۱-۵- محدودیتهای تحقیق ۱-۶- فصل…

10,000 تومان تومان

ارزیابی فاکتورهای تاثیرگذار بر استفاده بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت در استان گیلان

ارزیابی فاکتورهای تاثیرگذار بر استفاده بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت در استان گیلان فن آوری اطلاعات…

10,000 تومان تومان

ارزیابی فرایند تدوین طرح جامع راهبردی – ساختاری شهر تهران

فصل  اول کلیات پژوهش ۱-۱- بیان مسأله ۱-۲- تشریح و بیان موضوع ۱-۳ – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۱-۴-…

10,000 تومان تومان