بررسی عوامل پیش بینی کننده استعمال سیگار مبتنی بر الگوی باور بهداشتی در دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 1389

فصل اول: کلیات زمینه پژوهش اهداف پژوهش (هدف کلی و اهداف ویژه) سؤالات پژوهش تعاریف واژه­ها پیش­فرض­های پژوهش محدودیت­های پژوهش…

10,000 تومان تومان

بررسی عوامل پیش بینی کننده اضافه وزن وچاقی درکودکان بدو ورود به دبستانهای شهررشت سال1391

فصل اول:کلیات ۱-۱ مقدمه(زمینه پژوهش) ۲-۱ اهداف پژوهش ۳-۱ سوالات پژوهش ۴-۱ فرضیه های پژوهش ۵-۱ تعاریف واژه ها ۶-۱…

10,000 تومان تومان

بررسی فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی شهر رشت در سال 1392

فصل اول:کلیات زمینه و اهمیت پژوهش هدف کلی اهداف ویژه هدف کاربردی سوالات پژوهش تعریف واژه ها پیش فرض ها…

10,000 تومان تومان

بررسی میزان پیش بینی کنندگی ابعاد حمایت اجتماعی بر احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1392

فصل اول: کلیات ۱-۱ بیان مساله ۲-۱ اهداف پژوهش ۳-۱ سوالات پژوهش ۴-۱فرضیات پژوهش ۵-۱ تعریف واژه های کلیدی(نظری و…

10,000 تومان تومان

بررسی میزان فعالیت جسمانی و عوامل مرتبط با آن بر اساس مدل مراحل تغییر در سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر رشت در سال 1391

  فصل اول (کلیات) زمینه پژوهش اهداف پژوهش ( اهداف کلی و ویژه) سوالات پژوهش فرضیه پژوهش تعریف واژه های…

10,000 تومان تومان

بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت و نحوه استفاده از آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال تحصیلی 92-1391

فصل اول: کلیات زمینه پژوهش اهداف پژوهش (هدف کلی و اهداف ویژه) سوالات پژوهش تعریف واژه ها پیش فرض های…

10,000 تومان تومان

پیشگویی خطر قلبی عروقی فرامینگهام و سندرم متابولیک با استفاده از روشهای مختلف جایگزین اندازه گیری ‌مقاومت به انسولین

  فصل اول: مقدمه و بیان مسأله بیان مسئله و اهمیت پژوهش اهداف و فرضیات فصل دوم: بررسی متون مبانی…

10,000 تومان تومان

درک زوجین از عملکرد خانواده هنگام و قوع سرطان در یکی از آنها ، تبریز، 1391

  فصل اول: معرفی پژوهش عنوان پژوهش زمینه پژوهش (بیان مساله) اهداف طرح هدف کلی اهداف اختصاصی هدف فرعی سوالات…

10,000 تومان تومان