بررسی افزایش میزان میکرو RNAی21 (miR-21) در سرم بیماران مبتلا به آدنوکارسینومای معده

فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه ۱-۱- آشنایی با سرطان ۱-۲- سرطان معده ۱-۲-۱- نشانه ها و علائم سرطان معده…

17,000 تومان تومان

بررسی هفت ژن جدید عامل ناشنوایی مغلوب غیرسندرمی در 100 خانواده ایرانی

فصل اول کلیات تحقیق مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف هدف کلی اهداف اختصاصی اهداف کاربردی سؤالات و…

17,000 تومان تومان