بررسی اثرات سمیت نانولوله کربنی تک دیواره بر سلولهای سرطانی پستان در شرایط برونتن

فصل اول: کلیات ۱-۱-سرطان پستان ۱-۲- اپیدمیولوژی ۱-۳- عوامل علت شناختی ۱-۳-۱- اضافه وزن ۱-۳-۲- نداشتن فعالیت جسمی ۱-۳-۳- الکل…

17,000 تومان تومان

بررسی امکان استفاده از زئولیت نانوحفره کلینوپتیلولایت به عنوان فاز ثابت جهت استخراج پاراکوات از خون

فصل اول (مقدمه) چکیده فارسی کلید واژه بیان مساله اهداف پژوهش اهداف اصلی اهداف اختصاصی اهداف کاربردی سوالات و فرضیه…

17,000 تومان تومان

مقایسه انتقال الکترون آنزیم کولین اکسیداز توسط سه نوع نانولوله کربنی

فصل اول ۱-۱ .آنزیم کولین اکسیداز ۱-۱-۱٫ معرفی آنزیم ۱-۱-۲٫ تاریخچه ۱-۱-۳٫ واکنش آنزیمی ۱-۱-۴٫ جایگاه فعال آنزیم ۱-۱-۵٫ اهمیت…

17,000 تومان تومان