بررسی ارتباط سبک زندگی مادران در دوران بارداری با کم وزنی بدو تولد نوزادان ترم در مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت در سال 1389

فصل اول زمینه ی پژوهش اهداف پژوهش (هدف کلی و اهداف ویژه) سئوالات و فرضیه پژوهش تعریف واژه های کلیدی…

10,000 تومان تومان

بررسی ارتباط سلامت عمومی با تعارض متقابل کار- خانواده در پرستاران شاغل مراکز آموزشی درمانی شهر رشت سال 1390

فصل اول:  کلیات بیان مساله اهداف پژوهش( هدف کلی و اهداف ویژه) سوالات پژوهش تعاریف نظری واژه ها تعاریف عملی…

10,000 تومان تومان

بررسی ارتباط فرسودگی و حمایت شغلی از دیدگاه پرستاران مراکز آموزشی درمانی رشت در سال 1389

فصل اول بیان مسئله هدف کلی اهداف پژوهش فرضیه پژوهش سوالات پژوهش تعاریف واژه ها پیش فرض ها محدودیت های…

10,000 تومان تومان

بررسی تاثیر اجرای برنامه بازتوانی بر کیفیت زندگی، میزان امید و افسردگی بیماران همودیالیزی

فصل اول  مقدمه و بیان مساله فصل دوم چهار چوب پنداشتی و مروری برمتون تعریف نارسایی مزمن کلیه اپیدمیولوژی تشخیص بیماری…

10,000 تومان تومان

بررسی تاثیر برنامه آموزشی مهارت‌های هوش هیجانی بر استرس تحصیلی دختران دبیرستانی

فصل اول: معرفی پژوهش بیان مسئله اهداف پژوهش فرضیات پژوهش تعریف واژه‌های کلیدی پیش‌فرض‌های پژوهش فصل دوم: دانستنی‌هایی پیرامون پژوهش…

10,000 تومان تومان

بررسی تاثیر روش آرام سازی بنسون بر اضطراب و شاخص‌های همودینامیک بیماران تحت مداخلات الکتروفیزیولوژیک

فصل اول (کلیات): ۱-۱ زمینه و هدف پژوهش ۲-۱ هدف کلی ۳-۱ اهداف ویژه ۴-۱ سوالات پژوهش ۵-۱ فرضیات پژوهش…

10,000 تومان تومان

بررسی تاثیر فعالیت منظم ورزشی بر شیوه های مقابله با استرس در دانشجویان دختر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1389.

فصل اول: کلیات زمینه پژوهش اهداف پژوهش (هدف کلی و اهداف ویژه) سوالات پژوهش فرضیه ها تعاریف واژه­ها پیش­فرض­های پژوهش…

10,000 تومان تومان

بررسی تاثیر وسیله گرمائی بر قطر وریدهای آنته کوبیتال بالغین40 – 20 سال

  زمینه پژوهش هدف کلی اهداف ویژه فرضیات یا سوالات پژوهشی محدودیت های پژوهش تعاریف واژه ها فصل دوم چهارچوب…

10,000 تومان تومان

بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با احساس تنهایی دانش آموزان دبیرستان های شهر رشت در سال تحصیلی 93-1392.

فصل اول: کلیات زمینه پژوهش اهداف پژوهش(هدف کلی و اهداف ویژه) سوألات پژوهش تعریف واژه ها پیش فرض های پژوهش…

10,000 تومان تومان

بررسی سبکهای فرزندپروری و ارتباط آن با مشکلات رفتاری کودکان در مدارس ابتدایی شهر رشت در سال تحصیلی 91-90

فصل اول : کلیات مقدمه (بیان مسئله) اهداف پژوهش سوالات پژوهش تعاریف واژه ها پیش فرض محدودیت های پژوهش فصل…

10,000 تومان تومان

بررسی سطح اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان و عوامل مرتبط با آن در سال 1392

فصل اول: (کلیات) زمینه پژوهش اهداف پژوهش(هدف کلی و اهداف ویژه) سوالات پژوهش تعریف واژه های کلیدی(نظری و عملی) پیش…

10,000 تومان تومان

بررسی عوامل پیش بینی کننده خود مراقبتی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی

فصل اول : کلیات مقدمه (بیان مسئله) اهداف پژوهش (هدف کلی و اهداف ویژه) سؤالات پژوهش یا فرضیه ها تعاریف…

10,000 تومان تومان