اثر اسکور بدنی بر عمل‌کرد تولیدی برخی شاخصها و بیماری‌های تولیدمثلی در گاوهای شیری

فصل اول- مقدمه   فصل دوم- کلیات ٢-١- نمره‌ی وضعیت بدنی ٢- ١-١- تاریخچه ارزیابی نمره‌ی وضعیت بدنی ۲-١-۲ -نحوه‌ی…

17,000 تومان تومان

بررسی بیومتریک ساختارهای درونی چشم در شتر تک کوهانه به روش اولتراسونوگرافی دو بعدی

فصل اول بیان مسئله مروری بر سابقه تحقیق اهداف تحقیق متغیرهای تحقیق سوالات تحقیق فرضیات تحقیق روش تحقیق و پژوهش…

17,000 تومان تومان

بررسی تیتر آنتی بادی حاصل از واکسن Tri-Reo در فارم های مادر گوشتی بروش ELISA

فصل اول : مقدمه ۱-۱- مقدمه ۱-۲- آرتریت ویروسی ۱-۲-۱- تاریخچه ۱-۲-۲- اپیدمیولوژی و شیوع ۱-۲-۳- اتیولوژی ۱-۳- دسته بندی…

17,000 تومان تومان

بررسی تیتر آنتی‌بادی حاصل از برنامه‌های واکسیناسیون نیوکاسل در گله‌های مادر گوشتی قبل از شروع تولید بروش HI و ELISA

فصل اول : مقدمه ۱-۱- مقدمه ۱-۱-تاریخچه ۱-۱-۲- اسامی مترادف ۱-۱-۳- اهمیت اقتصادی ۱-۱-۴- اهمیت سلامت عمومی ۱-۱-۵- اپیدمیولوژی ۱-۱-۶-…

17,000 تومان تومان

ردیابی هیستوموناس مله اگریدیس در بوقلمون های کشتارشده دراستان اصفهان

به منظور ردیابی هیستوموناس مله اگریدیس در بوقلمون‌های کشتار شده در استان اصفهان، ۲۰۰ نمونه خون و ۲۰۰ نمونه کبد…

17,000 تومان تومان