استراتژیهای رد کردن در زبان فارسی در جامعه زبانی شیراز بر مبنای جنسیت گویشوران

فصل اول : مقدمه ۱-۱- طرح موضوع تحقیق ۱-۲-اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۳-هدف تحقیق ۱-۴- روش تحقیق ۱-۵-سؤالات تحقیق  …

10,000 تومان تومان

بازتاب اسطورۀ قهرمانی در داستان گرشاسب بر پایۀ اوستا و متون پهلوی

فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱: پیشینه ی تحقیق ۱-۲: سوال تحقیق ۱-۳: فرضیه ی تحقیق ۱-۴: روش تحقیق ۱-۵: تعریف…

10,000 تومان تومان

بررسی ساخت صرفی واژه های علوم نظامی مصّوب فرهنگستان زبان وادب فارسی

فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه‌   ‌ بیان مسئله     ‌ ‌اهمیت تحقیق    ‌‌ اهداف تحقیق    ‌‌ سؤالات تحقیق    ‌ ‌ ‌…

10,000 تومان تومان

بررسی سطح اهانت آمیزی واژه های زبان فارسی

فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱- طرح موضوع تحقیق ۱-۲- فرضیه ها و سوالات تحقیق ۱-۳- اهداف تحقیق ۱-۴- اهمیت و…

10,000 تومان تومان

بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

فصل اول کلیات مقدمه بیان مسله اهمیت تحقیق هدف تحقیق هدف توصیفی  هدف کاربردی هدف فرهنگی  سوالات تحقیق فرضیه‌ی تحقیق…

10,000 تومان تومان

بررسی مقابله ای خطاهای دستوری زبان انگلیسی وعربی دانش آموزان مقطع متوسطه درشهرستان شهریار

فصل اول:کلیات پژوهش ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مسئله ۱-۳- اهمیت تحقیق ۱-۴- سوالات تحقیق ۱-۵- فرضیه های تحقیق۵ ۱-۶- محدودیت…

10,000 تومان تومان

بررسی مقابله ای گویش لری بختیاری مسجدسلیمان وگویش شوشتری در استان خوزستان

              مقدمه اهمیت و هدف پژوهش بیان مسئله پرسش‌های پژوهش فرضیه‌های پژوهش محدودیت‏های پژوهش کلید واژه‌ها   فصل دوم:…

10,000 تومان تومان

تحلیل زبان شناختی گویش جوشانی

گویش جوشانی متعلق به روستای جوشان، از روستاهای بخش گلباف دراستان کرمان است. در پژوهش حاضر تلاش شده است گویش…

10,000 تومان تومان

تفاوت زمان دستوری و زمان تقویمی در زبان فارسی

فصل اول: کلیات کلیات تحقیق نمود وجه زمان دستوری بیان مسئله ضرورت و اهمیت تحقیق اهداف تحقیق سئوالات تحقیق فرضیه‌های…

10,000 تومان تومان

روند رشد عوامل انسجام در کودکان فارسی‌زبان

هدف از انجام این پژوهش آن بود که با ارزیابی توانایی سازماندهی گفتمان روایی در کودکان فارسی زبان به شناخت…

10,000 تومان تومان

ساخت موضوعی و نقش‌های تتا در ترکیب‌های فعلی زبان فارسی

ترکیب فعلی در زبان‌های هندواروپایی ازجمله زایاترین فرایندهای واژه‌سازی محسوب می‌شود. این فرایند در زبان فارسی متشکل از دو یا…

10,000 تومان تومان