آموزه های اخلاقی در شاهنامه

فصل اول :کلیات تحقیق ۱-۱بیان مسأله ۱-۲اهمّیّت و ضرورت تحقیق ۱-۳اهداف تحقیق ۱-۴ فرضیه‌های تحقیق فصل دوم:پیشینۀ تحقیق پیشینۀ تحقیق…

10,000 تومان تومان

آیین حکومت و مملکت داری در آثارسعدی شیرازی

فصل اوّل: کُلّیات lقدّمه۱ ۱-۱ بیان مسأله ۱-۲ : پرسش اصلی تحقیق ۱-۳: پیشینه تحقیق ۱- ۴ اهداف تحقیق ۱-۵…

10,000 تومان تومان

آیین، آداب و رسوم خانقاه تا قرن هشتم

فصل اول: کلیات ۱- کلیات ۱-۱-هدف پژوهش ۱-۲-پیشینه‌ی پژوهش ۱-۳-روش تحقیق فصل دوم: بحثی درباره‌ی خانقاه ۲- بحثی درباره‌ی خانقاه…

10,000 تومان تومان

اخلاق در بوستان

فصل اول : کلیات اخلاق علم اخلاق چیست؟ مسائل اخلاقى در قرآن بازگشت‏به اصول اخلاقى در قرآن فصل دوم  :…

10,000 تومان تومان

اخلاق عملی در کلیله و دمنه و مرزبان نامه

  فصل اول: کلیات ۱- کلیات ۱-۱- هدف تحقیق ۱-۲- پیشینه تحقیق ۱-۳- روش تحقیق فصل دوم: اخلاق چیست؟ ۲-…

10,000 تومان تومان

ادبیات زنانه در آثار (میرزاده عشقی، ایرج میرزا، عارف قزوینی)

فصل اول: کلیات ۱-۱- بیان مسأله ۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۳- پیشینه تحقیق ۱-۴- اهداف تحقیق ۱-۵- سوالات تحقیق…

10,000 تومان تومان

ادبیات زندان( بررسی اصطلاحات، اشعار،دیوار نوشته هاو ادبیات شفاهی در محیط داخلی زندان کرمان)

فصل اول مقدمه بیان مسئله: فصل دوم سوابقتحقیق: روشتحقیق: فصل سوم ۱-۱-«ادبیاتوتعاریفآن» ۲-۱- فرهنگ(Culture) ۳-۱- فرهنگزندان ۴-۱- حسبیه ۵-۱- «زندان»…

10,000 تومان تومان

ادبیات و فرهنگ عامه در دیوان صیدی تهرانی

فصل اول: تعریف و تشریح موضوع ۱-۱- پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق) ۱-۲- بیان مسأله ۱-۳- سوابق مربوط (پیشینه تحقیق)…

10,000 تومان تومان

اسطوره در شعر شاعران ادبیات مقاومت با تکیه بر آثار شهریار، قیصر امین پور، سید علی موسوی گرمارودی، حمید سبزواری و معلم دامغانی

فصل اول:مقدمه وکلیّات ۱- مقدمه وکلیات ۱-۱- مقدمه ۱-۲- پیشینه پژوهش ۱-۳- اهداف تحقیق ۱-۴-روش تحقیق ۱-۵-ضرورت تحقیق ۱-۶- بیان…

10,000 تومان تومان

اسطوره و طبیعت در اشعار منوچهر آتشی

فصل اول: کلیات. ۱ ـ ۱ ـمقدمه ‌ ۲ـ۱ـاهداف تحقیق ۳ـ۱ـپیشینه تحقیق ۴ـ۱ـروش تحقیق ‌ فصل دوم:تاریخچه ی شعر جنوب…

10,000 تومان تومان

بررسی اعداد مقدس در آثار عرفانی سبک عراقی

فصل اول کلیات ۱-۱- اهداف تحقیق: ۱-۲- سوالات ۱-۳- فرضیه‌ها ۱-۴- پیشینه‌ ۱-۵- روش تحقیق فصل دوم بررسی عدد هفت…

10,000 تومان تومان

بررسی انواع ایهام در غزلیّات حافظ

فصل اول :کلیّات بیان مسأله سؤال‏های پژوهش‏ پیشینه‌ی پژوهش فرضیه‌های پژوهش حدود پژوهش اهداف پژوهش چارچوب مفهومی پژوهش بدیع لفظی…

10,000 تومان تومان