استعداد یابی ماده هفتگانه دو و میدانی بر اساس ویژگیهای بیومکانیک، آنتروپومتریک و آمادگی جسمانی

فصل اول: کلیات طرح ۱٫۱٫ مقدمه ۲٫۱٫ بیان مسئله ۳٫۱٫ اهمیت و ضرورت تحقیق ۴٫۱٫ اهداف تحقیق ۱٫۴٫۱٫ هدف کلی…

17,000 تومان تومان

بررسی تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه متفاوت بر مقاومت خمشی

فصل اول: طرح پژوهش ۱-۱- مقدمه. ۱-۲- بیان مسئله.. ۱-۳- ضرورت تحقیق ۱-۴- اهداف تحقیق.. ۱-۴-۱- هدف کلی ۱-۴-۲- اهداف…

17,000 تومان تومان

بررسی تعادل و برخی پارامترهای راه رفتن در سالمندان با محدودیت حرکتی و بدون محدودیت حرکتی در زانو

فصل اول: کلیات طرح ۱٫۱٫ مقدمه ۲٫۱٫ بیان مسئله ۳٫۱٫ ضرورت و اهمیت تحقیق ۴٫۱٫ فرضیه­های تحقیق ۵٫۱٫ اهداف تحقیق…

17,000 تومان تومان

تأثیر یک دوره تمرین هشت هفته‌ای قدرتی، استقامتی و تعادلی در آب، خشکی و ترکیبی

  مقدمه ۱٫۱ بیان مسئله ۲٫۱ اهمیت و ضرورت تحقیق ۳٫۱  فرضیه‌های تحقیق ۱٫۳٫۱ فرض کلی تحقیق ۲٫۳٫۱ فرضیه‌های  اختصاصی…

17,000 تومان تومان

تاثیر سه شیوه تمرینی در آب، خشکی و الکتروتراپی بر قدرت و سرعت راه رفتن زنان سالمند مبتلا به استئوآرتریت زانو

فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق فرضیه های تحقیق اهداف تحقیق قلمرو تحقیق تعریف واژه…

17,000 تومان تومان

تاثیر متقابل خستگی و ساختار کف پا بر ویژگیهای کینماتیکی راه رفتن

فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱٫ مقدمه ۱-۲٫ تعریف مساله و بیان نکات اصلی ۱-۴ اهداف پژوهش .۱-۴-۱ هدف کلی ۱-۴-۲٫…

17,000 تومان تومان

تاثیر مصرف کوتاه مدت کراتین و بتا آلانین بر ویژگیهای مکانیکی عضلات زانو در سرعتهای 60 و 180 درجه بر ثانیه

فصل اول :کلیات طرح ۱٫۱٫ مقدمه ۲٫۱٫ بیان مساله ۳٫۱٫ اهمیت و ضرورت تحقیق ۴٫۱٫ فرضیه­های تحقیق ۱٫۴٫۱٫ فرضیه کلی…

17,000 تومان تومان

تاثیر یک دوره تمرین هشت هفته ای یوگا و ایروبیک بر منتخبی از پارامترهای بیومکانیکی زنان 30 تا 40 سال

فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه ۱٫۱٫ بیان مسئله ۲٫۱٫ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۳٫۱٫ اهداف تحقیق ۴٫۱٫ فرضیات تحقیق…

17,000 تومان تومان

شناسایی نوع، علل و مکانیزم آسیبهای رایج در هندبالیستهای نیمه حرفه ای 17 تا 20 سال با تأکید بر پست بازی

فصل اول :کلیات طرح ۱٫۱٫ مقدمه ۲٫۱٫ بیان مسئله ۳٫۱٫ اهمیت و ضرورت تحقیق ۴٫۱٫ سوال تحقیق ۱٫۴٫۱٫ سؤال اصلی…

17,000 تومان تومان

طراحی، اعتبار و پایایی سنجی آزمون ارزیابی ارگونومیکی برای مهارتهای ورزشی شنا و دوومیدانی

فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه ۱٫۱٫ بیان مسئله ۲٫۱٫ اهمیت و ضرورت تحقیق ۳٫۱٫ هدف­­های تحقیق ۴٫۱٫ سوال­های تحقیق ۵٫۱٫…

17,000 تومان تومان

عملکرد الکترومایوگرافی عضلات شانه در وضعیتهای مختلف

فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مسئله ۱-۳- سابقه و ضرورت انجام پژوهش ۱-۴- اهداف تحقیق ۱-۴-۱-اهداف کلی:…

17,000 تومان تومان

مقایسه دقت هدف گیری و خستگی عضلات مچ پا دردو فرم وضعیتی تیراندازی با تپانچه بادی

۱-۱٫ مقدمه ۱-۲٫ بیان مسئله پژوهش ۱-۳٫ ضرورت و اهمیت پژوهش ۱-۴٫ اهداف پژوهش ۱-۴-۱٫ هدف کلی ۱-۴-۲٫ اهداف ویژه…

17,000 تومان تومان