آزمون مدل مفهومی ارتباط علی مقاصد مصرف تماشاچیان با خطر ادراک شده و انگیزه

فصل اول: کلیات طرح ۱٫۱ مقدمه ۲٫۱ بیان مسئله ۳٫۱ ضرورت و اهمیت پژوهش ۴٫۱  اهداف الف) هدف کلی: ب)…

10,000 تومان تومان

آزمون مدل مفهومی تاثیر بین انگیزه ورزشی با نگرش به دوپینگ و رفتار دوپینگ در ورزشکاران حرفه ای ورزش های تیمی

    مقدمه بیان مساله اهمیت تحقیق ضرورت تحقیق اهداف تحقیق هدف کلی_ اهداف اختصاصی _ فرضیه های تحقیق حدود…

10,000 تومان تومان

اثر حضور تماشاچی بر روی کارایی تیمی لیگ برتر بسکتبال مردان ایران

تماشاچیان درکناربازیکنان همچون منابعی غنی می باشند که باکمک روانشناسان ورزش شناسایی وبا توجه به درنظرگیری ویژگی­های فردی بازیکنان وفراهم…

10,000 تومان تومان

ارائه مدل معادلات ساختاری رابطه بین مهارت های بنیادی ارتباط و رضایت شغلی و نقش آنها بر تعهد سازمانی مدیران ورزشی

  مقدمه بیان مسأله اهمیت و ضرورت انجام تحقیق جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق مدل مفهومی تحقیق اهداف…

10,000 تومان تومان

ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز

فصل اول: مقدمه و معرفی ۱-۱٫ مقدمه ۱-۲٫ بیان مساله ۱-۳٫ اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۴٫ اهداف تحقیق ۱-۴-۱٫ هدف…

10,000 تومان تومان

ارتباط بین برخی ویژگی های شخصیتی وکیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی مدیران زن در ادارات ورزش شهر شیراز

  مقدمه بیان مسأله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف پژوهش فرضیه های پژوهشی تعریف نظری و عملیاتی متغیرها فصل دوم:…

10,000 تومان تومان

ارتباط بین سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی وتعهد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف تحقیق هدف کلی اهداف ویژه فرضیات تحقیق…

10,000 تومان تومان

ارتباط بین مدیریت دانش و میزان کارآفرینی مدیران باشگاه های خصوصی شهر تهران

فصل اول: چارچوب پژوهش ۱-۱-مقدمه ۱-۲-بیان مسأله ۱-۳-اهمیت و ضرورت پژوهش ۱-۴-اهداف پژوهش ۱-۴-۱-هدف کلی ۱-۴-۲- اهداف اختصاصی ۱-۵-فرضیه‌های پژوهش…

10,000 تومان تومان

ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و ابعاد سرمایه اجتماعی”

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت اهداف پژوهش فرض های پژوهش محدودیت های پژوهش…

10,000 تومان تومان

ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان مطالعه موردی:دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تهران

  مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت اهداف تحقیق: فرضیه های تحقیق: محدودیت های تحقیق تعریف مفهومی متغیرها: مقدمه کیفیت…

10,000 تومان تومان

ارتباط تعهد تمرینی، برند وکیفیت خدمات با وفاداری به اماکن تندرستی شهر تهران

فصل اول :کلیات طرح ۱٫۱٫ مقدمه ۲٫۱٫ بیان مسئله ۳٫۱٫ اهمیت و ضرورت تحقیق ۴٫۱٫ اهداف تحقیق ۱٫۴٫۱٫ هدف کلی…

10,000 تومان تومان

ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان یزد

فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱) مقدمه: ۱-۲) بیان مسئله: ۱-۳) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: ۱-۴) اهداف تحقیق: ۱-۵) فرضیات…

10,000 تومان تومان