بررسی اثر نانوذرات در بهبود عملکرد باتری سرب- اسید

نانوذرات باریم سولفات (BaSO4) به­ عنوان افزودنی به خمیر مواد فعال منفی (NAM) باتری سرب اسیدی معرفی گردید. ابتدا نانوذرات…

10,000 تومان تومان

بررسی اثرات گرمایی و بازدیسی نیمرخ دمش بر پرتوهای خاص ماتیو-گاوس، کسینوس-گاوس و سهموی-گاوس

در این رساله، تأثیر گرما و بازدیسی نیمرخ دمش بر تولید پرتوهای خاص ماتیو-گاوس، کسینوس-گاوس و سهموی-گاوس که جزء پرتوهای…

10,000 تومان تومان

بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستمهای کوانتومی مختلف

در بعضی از سیستمهای اپتیکی غیر خطی اگر نور لیزر با شدت بالایی اعمال شود، به ازای یک شدت ورودی،…

10,000 تومان تومان

بررسی پراکنش مکانی برخی خصوصیات فیزیکی- شیمیایی خاک در منطقه نقده

محیط زیست دائماً در دو بعد در حال تغییر است. ویژگی‌های محیطی نتیجه کنش‌ها و برهم‌کنش‌های فرآیندها عوامل گوناگون هستند.…

10,000 تومان تومان

بررسی تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی

روش‌های آنالیز با باریکه یونی، دارای مزیت‌های بارزی نسبت به سایر روش‌های آنالیز می‌باشند که به دلیل هزینه‌ زیاد راه‌اندازی…

10,000 تومان تومان

بررسی تغییرات میدان الکتریکی در ساختار نانونقطه کوانتومی با نانو پوسته فلزی و جدا کننده دی الکتریک

در این رساله هدف بررسی تغییرات میدان الکتریکی در ساختار نانونقطه کوانتومی با نانو پوسته­ ی فلزی و جدا کننده…

10,000 تومان تومان

محاسبه خواص ترمودینامیکی سیال هلیم III تزریق شده در یک نانو لوله در دمای معین

موادی که حداقل یکی از ابعاد آنها در مقیاس ۱ الی ۱۰۰ نانومتر باشد، نانو مواد خوانده می‌شوند. نانوفناوری، توانمندی…

10,000 تومان تومان

مطالعه خواص الکترونی و اپتیکی نانو صفحات چند لایه شش‌ضلعی بورن- نیترید: از نظریه تابعی چگالی تا اثرات بس- ‌ذره‌ای

امروزه بطور گسترده‌ای نانو صفحات چند لایه شش ­ضلعی بورن- نیترید، بعلت خواص الکترونی و اپتیکی بسیار جذاب آن­ها، بطور…

10,000 تومان تومان

مطالعه مدل‌های انرژی تاریک در کیهان شناسی برنز دیکی

در این پایان‌نامه ما ابتدا مروری بر کیهان‌شناسی و معادلات حاکم بر آن داشته و  نظریه گرانش انیشتن و نظریه…

10,000 تومان تومان