اثرات میدان مغناطیسی محوری و کانال یونی بر انتشار امواج در لیزر الکترون آزاد با ویگلر پیچشی

   فصل اول مقدمه ای بر لیزر الکترون آزاد مقدمه اجزاء لیزر الکترون آزاد اصول کار لیزر الکترون آزاد رژیم…

17,000 تومان تومان

الگوی هماهنگ دوم اپتیکی و بسامد مجموع پراکندگی از ذرات با شکل دلخواه

فصل اوّل: اپتیک غیرخطی مقدمه تاریخچه ۱-۱- ویژگی‌های محیط خطی ۱-۲- ویژگی‌های محیط غیرخطی ۱-۳- قطبیدگی محیط خطی و محیط…

17,000 تومان تومان

بررسی اثر دما بر سطح مقطع پراکندگی ذرات نانو فلزی

فصل اول     کلیات طرح ۱-۱ بیان مسئله و هدف‌های تحقیق ۱-۲- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن ۱-۳  سؤالات…

17,000 تومان تومان

بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستمهای کوانتومی مختلف

در بعضی از سیستمهای اپتیکی غیر خطی اگر نور لیزر با شدت بالایی اعمال شود، به ازای یک شدت ورودی،…

17,000 تومان تومان

بررسی تصاویرمیکروسکوپ گمانه روبشی با استفاده از تبدیل موجک

فصل اول : طبقه­ بندی روش­های تعیین مشخصات مواد براساس نحوه عملکرد مقدمه ۱-۱ روش­های میکروسکوپی ۱-۲ روش­های براساس پراش…

17,000 تومان تومان

بررسی عددی معادلات دیفرانسیل غیر خطی، معادله شرودینگر غیر خطی، معادله کورته وگ دی وری

فصل اول ۱-۱ معادلات دیفرانسیل خطی و غیرخطی ۱-۲ تفاوت­های بین معادلات خطی و غیرخطی ۱-۳ معادله شرودینگر غیرخطی ۱-۴…

17,000 تومان تومان

بررسی گسیل امواج الکترومغناطیسی در پلاسما با استفاده از ویژه مدهای خطی به دام افتاده

فصل ۱: تابش در محیط پلاسما ۱-۱ مقدمه ۱-۲معیارهای پلاسما ۱-۳رهیافت­های نظری ۱-۴تابش پلاسمایی ۱-۵انواع تشعشعات رادیویی  خورشید ۱-۶بررسی تشعشعات…

17,000 تومان تومان

برهمکنش پلاسمون-مولکول در نانوذره و نانومیله های فلزی

فصل اول: ۱-۱- معرفی کلی: ۱-۱-۱- انواع پلاسمونها: ۱-۲- تاریخچه: ۱-۳- کاربردهای پلاسمونیک فصل دوم: ۲-۱- خواصنوریفلزات ۲-۱-۱ معادلاتماکسولوانتشارامواجالکترومغناطیسی: ۲-۱-۲-…

17,000 تومان تومان

پراکندگی رامان در نقاط کوانتمی نیم رسانا

فصل اول مقدمه ای بر پراکندگی رامان مقدمه تاریخچه کاربردهای مهم پراکندگی رامان در فناوری نانو نانوفناوری چیست؟ پیشگامان نانوفناوری…

17,000 تومان تومان

سنتز نانوذرات کوپلیمری Zeolite-PEG متصل به حساسگر نوری متیلن بلو به منظور بررسی خواص فتوفیزیکی آن

فصل اول: مقدمه ۱-۱ مقدمه ۱-۲ سرطان ۱-۲-۱ راه­های گسترش سرطان ۱-۲-۲ روش­های تشخیص ۱-۲-۲-۱ غربالگری(بیماریابی) ۱-۲-۲-۲ آزمایش خون ۱-۲-۲-۳…

17,000 تومان تومان

طراحی لیزر فیبری رامان با بازده بالا در محدوده طول موجی 2-1 میکرومتر

     فصل اول تومورها و روش‌های مختلف درمان با پرتو ۱-۱-تعریف تومور و انواع آن ۱-۲-پرتودرمانی ۱-۲-۱-مزایای پرتودرمانی ۱-۲-۲-فرآیند کلی…

17,000 تومان تومان

لایه نشانی نیترید آلومینیوم روی زیرلایه استیل 304 به وسیله دستگاه پلاسمای کانونی (PF)

فصل اول معرفی دستگاه پلاسمای کانونی مقدمه پلاسما پینچ پلاسمای کانونی معرفی عمومی پلاسمای کانونی مشخصات کلی پلاسمای کانونی شده…

17,000 تومان تومان