اثر میدان مغناطیسی بر ویژگی‌های کوانتومی و پذیرفتاری دیامغناطیسی نقطه‌ها و پادنقطه‌های هیدروژنی مدور

فصل اول: مقدمه ۱-۱  واحدهای اتمی ۱-۲   نقطه‌های کوانتومی هیدروژنی ۱-۳  پادنقطه‌ی هیدروژنی ۱-۴   اثر میدان مغناطیسی ۱-۵   پذیرفتاری دیامغناطیسی…

17,000 تومان تومان

بررسی خواص ترمودینامیکی نانولایه هلیم- III

فصل اول:مقدمه ۱-۱- تولید هلیم ۱-۲- جامدات و مایعات کوانتومی ۱-۳- گاز فرمی و مایع فرمی ۱-۴- مروری بر برخی…

17,000 تومان تومان

تولید نانوساختارهای ترکیبی اکسید روی و بررسی خواص نوری و کاربردهای آن

فصل اول : مقدمه ۱- ۱-  مقدمه ای بر نانو فناوری ۱-۲-   فناوری نانو و همگرایی علمی ۱-۲-۱-  نانو فناوری…

17,000 تومان تومان

محاسبه خواص ترمودینامیکی سیال هلیم III تزریق شده در یک نانو لوله در دمای معین

موادی که حداقل یکی از ابعاد آنها در مقیاس ۱ الی ۱۰۰ نانومتر باشد، نانو مواد خوانده می‌شوند. نانوفناوری، توانمندی…

17,000 تومان تومان

مطالعه خواص الکترونی و اپتیکی نانو صفحات چند لایه شش‌ضلعی بورن- نیترید: از نظریه تابعی چگالی تا اثرات بس- ‌ذره‌ای

امروزه بطور گسترده‌ای نانو صفحات چند لایه شش ­ضلعی بورن- نیترید، بعلت خواص الکترونی و اپتیکی بسیار جذاب آن­ها، بطور…

17,000 تومان تومان