آسیب شناسی مدیریت پژوهشی در شرکت ملی حفاری ایران

چکیده فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه بیان مساله ضرورت و اهمیت تحقیق سوالات تحقیق تعریف متغییر های پژوهش فصل دوم:…

10,000 تومان تومان

اثر بخشی آموزش غنی‌سازی ازدواج بر تعهد و تاب‌آوری زنان متأهل شهرستان نجف آباد

فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه ۱-۱- بیان مسئله ۱-۲- اهمیت و ضرورت پژوهش ۱-۳ – اهداف پژوهش ۱-۴- فرضیه‌های پژوهش…

10,000 تومان تومان

اثر بخشی گروه درمانی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش رضایت مندی زناشویی دانشجویان متأهل

چکیده فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه بیان مسأله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف پژوهش هدف کاربردی فرضیه تحقیق تعاریف…

10,000 تومان تومان

اثر بخشی نمایش درمانی بر فراخنای توجه پسران کم توان ذهنی آموزش پذیر مقطع ابتدایی

فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱مقدمه ۲-۱بیان مسأله ۳-۱اهمیت و ضرورت پژوهش ۴-۱اهداف پژوهش الف) هدف کلی ب) اهداف کاربردی فرضیه…

10,000 تومان تومان

اثربخشی آموزش تاب آوری برمیزان پرخاشگری و احساس تنهایی دانش آموزان پسرسال سوم راهنمایی شهررشت در سال تحصیلی91– 90

   فصل اول بیان مسأله اهمیت و ضرورت پژوهش هدفهای پژوهش فرضیه­های پژوهش تعاریف مفهومی متغیرهای پژوهش تعاریف عملیاتی متغیرهای…

10,000 تومان تومان

اثربخشی آموزش تاب آوری برمیزان پرخاشگری و احساس تنهایی دانش آموزان پسرسال سوم راهنمایی شهررشت در سال تحصیلی91– 90

فصل اوّل: کلیات پژوهش چکیده  پژوهش. بیان مسأله اهمیت و ضرورت پژوهش هدفهای پژوهش فرضیه ­های پژوهش تعاریف مفهومی متغیرهای…

10,000 تومان تومان

اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر سازگاری و نگرش صمیمانه دختران با نقص بینایی اصفهان

فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱ مقدمه ۱-۲ شرح و بیان مساله ۱-۳ اهمیت و ارزش تحقیق ۱-۴ اهداف تحقیق ۱-۴-۱…

10,000 تومان تومان

اثربخشی مشاوره شغلی براساس رویکرد شناختی- اجتماعی بندورا برافزایش باورهای خودکارآمدی جانبازان باشگاه ورزشی شهید مهرانی تهران

فصل اول:کلیات پژوهش مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت پژوهش فرضیه پژوهش هدف پژوهش تعریف مفاهیم و وازگان اختصاصی پژوهش…

10,000 تومان تومان

اثربخشی مشاوره گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض کار- خانواده در معلمان زن شهر تهران

فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱مقدمه ۲-۱ بیان مسأله ۳-۱ اهمیت و ضرورت پژوهش ۴-۱ هدف های پژوهش ۵-۱ فرضیه های…

10,000 تومان تومان

ارایه مدلی علّی برای گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان با توجه به عوامل پیش‌آیند ارزشهای فرهنگی، ابعاد الگوهای ارتباطات خانوادگی- دانشگاهی و ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه

فصل اول: مقدمه ۱-۱- کلیات پژوهش ۱-۱-۱- تفکر انتقادی ۱-۱-۲- بیان مسأله: عوامل مؤثر بر گرایش‌های تفکر انتقادی دانشجویان ۱-۱-۲-۱-…

10,000 تومان تومان

ارزیابی کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده فصل اول: کلیات تحقیق ۱ ـ ۱ ـ بیان مسأله ۱ ـ ۲ ـ اهمیت و ارزش تحقیق ۱…

10,000 تومان تومان

ارزیابی میزان همخوانی برنامه درسی قصد شده، اجرا شده وآموخته شده علوم تجربی سال سوم راهنمایی

چکیده فصل اول: طرح پژوهش ۱-۱ – مقدمه ۱-۲ – بیان مساله ۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش ۱-۴ – اهداف…

10,000 تومان تومان