تأثیر مشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی ، هویت فردی و بهداشت روان در دانش‌آموزان متوسطه پسر شهرستان باوی

  فصل اول: کلیات تحقیق — مقدمه — بیان مسئله — اهمیت و ضرورت تحقیق — اهداف تحقیق — اهداف…

10,000 تومان تومان

تاثیر درمان مبتنی بر رویکرد پردازش اطلاعات بر کاهش علایم افسردگی زنان 20-35 ساله

فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱) مقدمه ۲-۱) بیان مساله ۳-۱) ضرورت و اهمیت پژوهش ۴-۱) اهداف پژوهش ۵-۱) فرضیه‌های پژوهش…

10,000 تومان تومان

رابطه سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری در نوجوانان دختر

چکیده فارسی ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مسأله ۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۴- اهداف تحقیق ۱-۵- سؤالات تحقیق ۱-۶- فرضیه…

10,000 تومان تومان

رابطه ناگویی هیجانی و درون برون گرایی با رضایت زناشویی

چکیده فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱-مقدمه ۱-۲-بیان مساله ۱-۳-اهمیت و ضرورت پژوهش ۱-۴-هدف های پژوهش ۱-۶-متغیرهای پژوهش ۱-۷-تعاریف مفهومی و…

10,000 تومان تومان

رابطه هوش هیجانی و باورهای غیر منطقی با سلامت روان در دبیران دوره راهنمایی

چکیده فصل اول: کلیات -۱-۱مقدمه -۲-۱بیان مسئله -۳-۱اهمیت و ضرورت تحقیق -۴-۱اهداف تحقیق -۵-۱فرضیه تحقیق -۶-۱ تعاریف مفهومی و عملیاتی…

10,000 تومان تومان

مقایسه اضطراب اجتماعی، تصور بدنی و اُمید به زندگی در زنان و مردان متقاضی جراحی زیبایی با افراد عادی

مقدمه ١-١ بیان مسأله ١-٢ اهمیت و ضرورت پژوهش ١-٣ اهداف تحقیق ١-٣-١ اهداف اصلی ١-٣-٢ اهداف فرعی ١-۴ سوالات…

10,000 تومان تومان

مقایسه تحریف های شناختی وطرحواره های هیجانی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم

چکیده فصل اول:کلیات پژوهش ۱-۱٫مقدمه ۱-۲٫بیان مساله ۱-۳٫اهمیت وضرورت پژوهش ۱-۴٫هدف های پژوهش ۱-۴-۱٫هدف کلی پژوهش ۱-۴-۲٫اهداف جزیی پژوهش ۱-۵٫سوالات…

10,000 تومان تومان

مقایسه سبک های والدینی،کیفیت زندگی و ابعاد شخصیت سرشت ومنش در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و افراد بهنجار

چکیده فصل اول کلیات پژوهش مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرروت پژوهش هدف  پژوهش هدف کلی فرضیه های پژوهش فرضیه…

10,000 تومان تومان

مقایسه سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا

فصل اول: کلیات ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مسأله ۱-۳- اهمیت پژوهش ۱-۴- اهداف پژوهش ۱-۴-۱- اهداف کلی ۱-۴-۲- اهداف جزئی…

10,000 تومان تومان

مقایسه طرحواره های فعال در آزمودنیهای افسرده با آزمودنی های مضطرب

چکیده فصل اول : کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مسأله ۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش ۱-۴- اهداف تحقیق ۱-۵-…

10,000 تومان تومان

مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و اختلال شخصیت خودشیفته در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی، اضطراب فراگیر و افراد بهنجار

فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه بیان مسئله ضرورت و اهمیت تحقیق فرضیه های تحقیق اهداف تحقیق تعاریف نظری و عملیاتی…

10,000 تومان تومان

مقایسه عملکرد عصب روانشناختی قطعه پیشانی در بیماران اسکیزوافکتیو با مبتلایان به اسکیزوفرنیا با علائم منفی، دو قطبی نوع یک و گروه بهنجار

فصل اول: مقدمه ۱-۱- بیان مسئله ۱-۲- اهمیت و ضرورت پژوهش ۱-۳- تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات پژوهش ۱-۳-۱- اختلال…

10,000 تومان تومان