اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر سازگاری و نگرش صمیمانه دختران با نقص بینایی اصفهان

  فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱ مقدمه ۱-۲ شرح و بیان مساله ۱-۳ اهمیت و ارزش تحقیق ۱-۴ اهداف تحقیق…

17,000 تومان تومان

بررسی اثربخشی روش های برجسته سازی چهره بر تماس چشمی کودکان درخودمانده

مقدمه بیان مسأله ضرورت واهمیت پژوهش هدف پژوهش فرضیه پژوهش تعریف نظری وعملیاتی مفاهیم اختصاصی پژوهش فصل دوم:پیشینه ی پژوهش…

17,000 تومان تومان

پیش بینی مشکلات رفتاری دانش آموزان با اختلال‌های یادگیری بر اساس سبک فرزندپروری والدین

فصل اوّل: مقدمه ۱-۱- کلیات ۱-۲- بیان مسأله ۱-۳- اهمیّت و ضرورت پژوهش ۱-۴- هدف­های پژوهش ۱-۴-۱- هدف کلی ۱-۴-۲-…

17,000 تومان تومان

تأثیر آموزش مهارتهای مثبت اندیشی بر بهزیستی روانشناختی، امید به زندگی و رضامندی زناشویی مادران دارای فرزند کم توان ذهنی

فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه بیان مسئله ضرورت و اهمیت تحقیق اهداف پژوهش فرضیه­های پژوهش تعریف واژه­ها و مفاهیم فصل…

17,000 تومان تومان

تأثیر آموزش هنرهای تجسمی بر افزایش مهارتهای پردازش اطلاعات بینایی کودکان حساب نارسا

 فصل اول : کلیات پژوهش مقدمه بیان مسئله اهمیت موضوع پژوهش اهداف پژوهش فرضیه های پژوهش متغیرهای پژوهش تعاریف نظری…

17,000 تومان تومان

تأثیر آموزش هنرهای تجسمی بر افزایش مهارتهای پردازش اطلاعات بینایی کودکان حساب نارسا

فصل اول : کلیات پژوهش مقدمه بیان مسئله اهمیت موضوع پژوهش اهداف پژوهش فرضیه های پژوهش متغیرهای پژوهش تعاریف نظری…

17,000 تومان تومان