اثربخشی آموزش تاب آوری برمیزان پرخاشگری و احساس تنهایی دانش آموزان پسرسال سوم راهنمایی شهررشت در سال تحصیلی91– 90

فصل اوّل: کلیات پژوهش چکیده  پژوهش. بیان مسأله اهمیت و ضرورت پژوهش هدفهای پژوهش فرضیه ­های پژوهش تعاریف مفهومی متغیرهای…

10,000 تومان تومان

بررسی رابطه بین حل مسئله ،مهارتهای زندگی و سلامت روان دانش آموزان مقطع متوسطه

-۲ بیان مسئله مهارت حل مسئله فرآیند تفکر منطقی ومنظمی است که به فرد کمک می کند تا هنگام رویارویی…

10,000 تومان تومان

پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه های روانشناختی

    فصل اول : کلیات پژوهش مقدمه بیان مساله اهمیت و موضوع پژوهش اهداف پژوهش تعریف متغیرها             فصل…

10,000 تومان تومان

تأثیر مشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی ، هویت فردی و بهداشت روان در دانش‌آموزان متوسطه پسر شهرستان باوی

  فصل اول: کلیات تحقیق — مقدمه — بیان مسئله — اهمیت و ضرورت تحقیق — اهداف تحقیق — اهداف…

10,000 تومان تومان

تحلیل محتوای کتاب ریاضی هفتم متوسطه اول سال تحصیلی 94-1393

  فصل اول: کلیات مقدمه بیان مسأله اهمیت وضرورت موضوع اهداف پژوهش سؤال های پژوهش تعریف واژه ها و اصطلاحات…

10,000 تومان تومان

مقایسه میزان خودکارآمدی و استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی در بین دانشجویان مشروط و غیر مشروط دانشگاه قم

  فصل اول: کلیات پژوهش‌ — مقدمه — بیان مسئله — اهمیت و ضرورت پژوهش — اهداف پژوهش — هدف…

10,000 تومان تومان

نقش تاب آوری، خودکارآمدی و امیدواری در پیش بینی شادکامی دانش آموزان مقطع متوسطه

فصل اول: کلیات پژوهش   ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مسأله ۱-۳-  اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۴- اهداف پژوهش ۱-۴-۱- هدف…

10,000 تومان تومان