” اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی “

  فصل اول: کلیات گفتار اول) مفهوم رشد الف) مفهوم لغوی رشد ب) مفهوم اصطلاحی رشد ج) مفهوم رشد در…

10,000 تومان تومان

« قلمرو ولایت فقیه در احکام شرعی با تأکید بر اجرای عدالت درجامعه »

فصل اول: کلیات ۱-۱-بیان مسئله ۱-۲- سؤال اصلی تحقیق. ۱-۳- فرضیه ها ۱-۴-ضرورت تحقیق. ۱-۵-اهداف تحقیق. ۱-۶-پیشینه ی پژو هش.…

10,000 تومان تومان

آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی

  فصل اول : تعاریف و مفاهیم طرح بحث : مبحث اول : مبیع گفتار اول : مفهوم مبیع گفتار…

10,000 تومان تومان

آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

فصل اول – مفاهیم و مبانی نظری پژوهش مبحث اول – تابعیت گفتار اول : تعاریف و مفاهیم الف) در…

10,000 تومان تومان

آثار حقوقی الحاق ایران به موافقت نامه تریپس

مقدمه بخش اول : کلیات فصل نخست : مفاهیم مبحث نخست : مفهوم مالکیت فکری و انواع آن گفتار نخست…

10,000 تومان تومان

آثار فساد عقد در فقه امامیه ، فقه عامه و حقوق ایران

فصل یکم: مفاهیم اصلی مبحث یکم: عقد مبحث دوم: فساد فصل دوم: مفاهیم مرتبط مبحث یکم: صحّت مبحث دوم: انحلال…

10,000 تومان تومان

آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

فصل اول: کلیات مبحث اول: ختم عملیات ورشکستگی و جایگاه قرارداد ارفاقی در آن گفتار اول: پیشینه قرارداد ارفاقی الف)…

10,000 تومان تومان

آثار مفهوم حمایت از مالکیت فکری در توسعه حقوق عمومی و شهروندی

آثار مفهوم حمایت از مالکیت فکری در توسعه حقوق عمومی و شهروندی چکیده   مقدمه الف)تبیین موضوع ب) پیشینه تحقیق ج)…

15,000 تومان تومان

آثار ناشی از فسخ قرارداد پیمانکاری

بخش اول: کلیات پژوهش ۱-مقدمه ۲-بیان مسأله ۳-اهمیت و ضرورت پژوهش ۴-اهداف پژوهش ۴-۱- هدف کلی ۴-۲- اهداف فرعی ۵-سوال…

10,000 تومان تومان

آثار و احکام متّرتب بر فسخ، اقاله و انفساخ عقود از نظر فقه و حقوق موضوعه با تأکید بر نظر امام خمینی (ره)

فصل اول: کلیات و مفاهیم مبحث اول: تعریف وازگان عقد فسخ اقاله انفساخ مبحث دوم: اسباب انحلال عقود گفتار اول:…

10,000 تومان تومان

آثار و پیامدهای تروریسم بر حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی

فصل اول مقدمه ۱-۱مقدمه ۱-۲ اهمیت موضوع ۱-۳ سؤال اصلی ۱-۴ فرضیات ۱-۵ روش پژوهش ۱-۶ سازماندهی تحقیق ۱-۷ پیشینه…

10,000 تومان تومان

آزادی اطلاعات در پرتو حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه

فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱- طرح مسأله ۱-۲- بیان اهمیت مسأله ۱-۳- پیشینه تحقیق ۱-۴- سؤالات اصلی و فرعی ۱-۵-…

10,000 تومان تومان