بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین

  بخش اول: حقوق بشر دوستانه بین المللی در پرتو کنوانسیون چهارگانه ژنو فصل اول: کلیات حقوق بشر دوستانه بین…

17,000 تومان تومان

بررسی حقوق بشردوستانه در مبارزات مسلحانه غیر بین المللی

بررسی این موضوع می طلبد تا با عنایت به غنای نسبی حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی (اعم از مقررات عرفی…

17,000 تومان تومان

بررسی خشونت علیه زنان در جرایم جنسی و خشونت خانگی در حقوق کیفری ایران

مقدمه : الف ) بیان موضوع ب) سوالات تحقیق پ ) فرضیه های تحقیق ج ) اهداف و کربردها ح)…

17,000 تومان تومان

بررسی خشونت علیه زنان در حقوق کیفری ایران با رویکردی به اسناد منطقه ای و بین المللی حقوق بشری

مقدمه ۱- بیان مسأله تحقیق ۲- سوالات تحقیق ۳- فرضیات تحقیق ۴- ضرورت واهداف تحقیق ۵- روش تحقیق ۶- پیشینه…

17,000 تومان تومان

بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر

چکیده مقدمه بیان مسأله اهداف تحقیق پیشینه تحقیق فرضیه‌های تحقیق سؤالات تحقیق اهمیت و ضرورت تحقیق روش تحقیق روش گرد…

17,000 تومان تومان

ترتیبات منطقه ای حمایت از حقوق بشر در آسیای شرقی و جنوب شرقی

  بخش اول: نهادها و اسناد حقوق بشری موجود درحوزه ی آسیای شرقی و جنوب شرقی فصل اول: نهادهای حقوق…

17,000 تومان تومان

تعهدات دولت ها در زمینه مسائل زیست محیطی و آثار نقض آن ها در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر

فصل اول: مبانی نظری گفتار اول: شناسایی ارتباط میان حقوق بشر و محیط­زیست در عرصه بین­المللی گفتار دوم: شناسایی ارتباط…

17,000 تومان تومان

رعایت موازین حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی (داخلی)

    بخش اول: حقوق بشر دوستانه و منازعات داخلی فصل اول : تعاریف و پویش های تاریخی مبحث اول:…

17,000 تومان تومان

مبانی اخلاقی حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر عرفی

    بخش اول: مبانی اخلاقی حقوق بشر عرفی مقدمه فصل اول: مفاهیم مبحث اول: معنای حق مبحث دوم: مفهوم…

17,000 تومان تومان