بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین

  بخش اول: حقوق بشر دوستانه بین المللی در پرتو کنوانسیون چهارگانه ژنو فصل اول: کلیات حقوق بشر دوستانه بین…

10,000 تومان تومان

بررسی خشونت علیه زنان در جرایم جنسی و خشونت خانگی در حقوق کیفری ایران

مقدمه : الف ) بیان موضوع ب) سوالات تحقیق پ ) فرضیه های تحقیق ج ) اهداف و کربردها ح)…

10,000 تومان تومان

بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر

چکیده مقدمه بیان مسأله اهداف تحقیق پیشینه تحقیق فرضیه‌های تحقیق سؤالات تحقیق اهمیت و ضرورت تحقیق روش تحقیق روش گرد…

10,000 تومان تومان

ترتیبات منطقه ای حمایت از حقوق بشر در آسیای شرقی و جنوب شرقی

  بخش اول: نهادها و اسناد حقوق بشری موجود درحوزه ی آسیای شرقی و جنوب شرقی فصل اول: نهادهای حقوق…

10,000 تومان تومان