” اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی “

  فصل اول: کلیات گفتار اول) مفهوم رشد الف) مفهوم لغوی رشد ب) مفهوم اصطلاحی رشد ج) مفهوم رشد در…

10,000 تومان تومان

آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی

  فصل اول : تعاریف و مفاهیم طرح بحث : مبحث اول : مبیع گفتار اول : مفهوم مبیع گفتار…

10,000 تومان تومان

آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

فصل اول – مفاهیم و مبانی نظری پژوهش مبحث اول – تابعیت گفتار اول : تعاریف و مفاهیم الف) در…

10,000 تومان تومان

آثار حقوقی الحاق ایران به موافقت نامه تریپس

مقدمه بخش اول : کلیات فصل نخست : مفاهیم مبحث نخست : مفهوم مالکیت فکری و انواع آن گفتار نخست…

10,000 تومان تومان

آثار فساد عقد در فقه امامیه ، فقه عامه و حقوق ایران

فصل یکم: مفاهیم اصلی مبحث یکم: عقد مبحث دوم: فساد فصل دوم: مفاهیم مرتبط مبحث یکم: صحّت مبحث دوم: انحلال…

10,000 تومان تومان

آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

فصل اول: کلیات مبحث اول: ختم عملیات ورشکستگی و جایگاه قرارداد ارفاقی در آن گفتار اول: پیشینه قرارداد ارفاقی الف)…

10,000 تومان تومان

آثار ناشی از فسخ قرارداد پیمانکاری

بخش اول: کلیات پژوهش ۱-مقدمه ۲-بیان مسأله ۳-اهمیت و ضرورت پژوهش ۴-اهداف پژوهش ۴-۱- هدف کلی ۴-۲- اهداف فرعی ۵-سوال…

10,000 تومان تومان

آشنائی با اعتبار امر مختوم کیفری و شرایط تحقق آن

الف )اهمیت تحقیق : برای جلوگیری از سوء استفاده قضات در صدور رای و همچنین تجدید شدن رسیدگی به جهت…

10,000 تومان تومان

ابطال رای داوری

  مقدمه الف) بیان مسئله ب) سوالات تحقیق ج) فرضیه‌ها د) اهداف تحقیق هـ) پیشنه تحقیق و) روش تحقیق ز)سازماندهی…

10,000 تومان تومان

اثبات نسب در فقه و قانون مدنی

مقدمه الف – سوالات تحقیق ب- فرضیه های تحقیق ج- نوع و روش تحقیق د- اهداف تحقیق ه- ضرورت تحقیق…

10,000 تومان تومان

اثر پرداخت دین توسط اسناد تجاری

  فصل اول :کلیات مبحث اول: تعریف سند و انواع آن گفتار اول:تعریف سند گفتار دوم : انواع سند الف)…

10,000 تومان تومان

اجتماع حق فسخ با جبران خسارت

مقدمه: الف – بیان موضوع ب – اهداف تحقیق : ج – پیشینه تحقیق : د – روش تحقیق :…

10,000 تومان تومان