آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری

فصل اول: مقدمه   فصل دوم : کلیات مبحث اول: مفهوم و مبانی ابطال گفتار اول: مفهوم ابطال بند اول:…

17,000 تومان تومان

آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران

فصل اوّل: کلیات مقدمه بیان مساله سابقه علمی اهداف سؤالات تحقیق سوال اصلی سوالات فرعی فرضیه‏های تحقیق فرضیه اصلی فرضیه‌های…

17,000 تومان تومان

آسیب شناسی حقوقی اجرایی نهادهای نظارتی در ایران

در همه جای دنیا اشاعه بیمه همزمان با ازدیاد خطر بوده است. دنیای فعال کنونی، پیشرفت تکنولوژی  و سرعت سرسام…

17,000 تومان تومان

استانی شدن بودجه و آثار آن بر فرآیند تهیه،تصویب، اجرا و نظارت در ایران

فصل اول: مقدّمه   فصل دوم: کلّیات مبحث اول: مفهوم بودجه و سیر تاریخی بودجه در ایران گفتار اوّل: مفهوم…

17,000 تومان تومان

استقلال آموزشی مالی و اداری دانشگاهها

چکیده طرح مسئله اهمیت موضوع فرضیه تحقیق روش جمع آوری اطلاعات روش تحقیق پیشینه تحقیق: پایان نامه های مشابه ضرورت…

17,000 تومان تومان

استناد پذیری ادله ی کیفری الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392

چکیده مقدمه بخش نخست- ادله ی اثبات کیفری و انواع آن فصل اول :مفهوم دلیل مبحث اول ـ ادله ی…

17,000 تومان تومان

امکان برقراری نظام پارلمانی و آثار حقوقی آن در ایران

  فصل اول: مقدمه سا‌بقه علمی هدف تحقیق سوالهای فرعی فرضیه ها   فصل دوم : مبانی و انواع تفکیک…

17,000 تومان تومان

انطباق رویه عملی شورای نگهبان با صلاحیت ها و اختیارات این شورا در چارچوب اصول قانون اساسی

فصل اول- کلیات تحقیق مقدمه الف- بیان مساله ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ج- مرور ادبیات و سوابق مربوطه…

17,000 تومان تومان

بررسی ادبیات حقوقی ساختار حکومت در آثار دینی منتشره ازسال 1356 تا تیر 1358

  بخش مقدماتی کلیات پژوهش اول: مقدمه ۱-طرح مسئله ۲-اهداف طرح ۳-ضرورت انجام طرح ۴-فرضیه ۵-پرسشها ۱-۵ سوال اصلی ۲-۵…

17,000 تومان تومان

بررسی الگوی توزیع قدرت در لبنان و عراق

مقدمه: الف_اهمیت تحقیق ب_فرضیه تحقیق ج _بیان مساله و طرح سوال تحقیق د_مفروض های تحقیق ه _مفاهیم اصلی تحقیق: و_روش …

17,000 تومان تومان

بررسی تاثیر توانمندسازی ضابطین در رعایت حقوق متهمین

فصل اول کلیات پژوهش مقدمه طرح مساله اهمیت موضوع اهداف  پژوهش اهدف اصلی اهداف فرعی فرضیه های تحقیق سؤالات پژوهش…

17,000 تومان تومان

بررسی تصمیمات سازمان تعزیرات حکومتی دردیوان عدالت اداری

  ۱بیان مسأله ۲اهمیت مسأله ۳سابقه پژوهش ۴جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش ۵ اهداف مشخص پژوهش ۶ هدف…

17,000 تومان تومان