آثار مفهوم حمایت از مالکیت فکری در توسعه حقوق عمومی و شهروندی

آثار مفهوم حمایت از مالکیت فکری در توسعه حقوق عمومی و شهروندی چکیده   مقدمه الف)تبیین موضوع ب) پیشینه تحقیق ج)…

15,000 تومان تومان

آسیب ها و چالش های تفکیک اعیانی

سازمان ثبت اسناد و املاک از جمله سازمانهای قدیمی، و بسیار مهم درتثبیت سرمایه های اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی…

15,000 تومان تومان

ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

چکیده بخش اول: کلیات ۱-۱ کلیات ۱-۱-۱ مقدمه ۱-۱-۲ بیان مسأله ۱-۱-۳ سابقه تحقیق ۱-۱-۴ سوالات تحقیق ۱-۱-۵ فرضیات تحقیق…

10,000 تومان تومان

ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

بخش اول: کلیات ۱-۱ کلیات۳ ۱-۱-۱ مقدمه ۱-۱-۲ بیان مسأله۳ ۱-۱-۳ سابقه تحقیق۴ ۱-۱-۴ سوالات تحقیق۴ ۱-۱-۵ فرضیات تحقیق۵ ۱-۱-۶…

10,000 تومان تومان

بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

فصل اول: معنا، مفهوم سند،، ارکان و اقسام آن مبحث اول: تعریف سند گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی گفتار…

10,000 تومان تومان

بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

فصل اول : کلیات مبحث اول:  مفهوم سند رسمی و پیشینه تاریخی آن در ایران گفتار اول : مفهوم سند…

10,000 تومان تومان

بررسی تخصصی تفکیک املاک ثبتی

بررسی تخصصی تفکیک املاک ثبتی مقدمه تفکیک تعریف تفکیک در لغت : تعریف تفکیک ازنظر ثبتی : انواع تفکیک بطور…

15,000 تومان تومان

بررسی تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی

مقدمه الف: تبیین موضوع ب: ضرورت انجام تحقیق ج: هدف‌ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق د:  سؤال‌های اصلی…

10,000 تومان تومان

بررسی روشهای تحقق بهداشت اسناد به منظور پیشگیری از وقوع جرم

در حال حاضردرجامعه ما به علت پیشرف تکنولوژی به نسبت نیز جرم وجرائم زیاد شده است وبه عبارتی هرچه تکنولوژی…

15,000 تومان تومان

بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب

بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران چکیده فارسی: مقدمه: الف ) بیان موضوع ب ) سؤالات…

10,000 تومان تومان

بررسی مشکلات در خصوص بازداشت و رفع بازداشت اسناد مالکیت در سازمان ثبت اسناد و املاک

بازداشت و رفع بازداشت اسناد مالکیت مقدمه نقش فرهنگ سازی وتکریم همکاران وارباب رجوع جهت بهینه سازی نقش واهداف سازمان…

15,000 تومان تومان

بررسی مشکلات در خصوص رسیدگی به موضوع آسیب شناسی و نقش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در توسعه قضایی

آسیب شناسی حقوق ثبتی مقدمه هدف قانونگذاری فصل ۱ : ماهیت حقوق ثبت در مالکیت و در اسناد و پیدایش…

5,000 تومان تومان