بررسی و نقد آیات ولایت در تفسیر الدرالمنثور سیوطی و تفسیرجلالین

فصل اول: کلیات ۱-۱٫ تعریف مسأله ۲-۱٫ سؤال‌های اصلی ۳-۱٫ اهمیت و جایگاه موضوع تحقیق ۴-۱٫ اهداف تحقیق ۵-۱٫ فرضیات…

10,000 تومان تومان

نقش امام سجاد در مبارزه با انحرافات فکری عصر خود

تعریف مسأله پیشینه‌ی تحقیق ضرورت تحقیق اهداف تحقیق سؤالات تحقیق سؤال اصلی سؤالات فرعی فرضیه ها روش انجام تحقیق ساختار…

10,000 تومان تومان