بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی

فهرست مطالب مقدمـه ۱- تبیین موضوع ۲- اهمیت و ضرورت تحقیق ۳- سؤالات تحقیق ۳-۱- سوال اصلی ۳-۲- سوالات فرعی…

17,000 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی امور دفتری تامین اجتماعی

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

26,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی بهیار تامین اجتماعی

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

18,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی پرستاری تامین اجتماعی

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

36,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی تامین اجتماعی ویژه آزمون ۱۴۰۱

این بسته با محتویات خود می تواند کمک کننده بسیار مناسبی برای شما داوطلبین عزیز باشد . بدیهی است که…

19,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی کارشناس امور بیمه تامین اجتماعی سال 1401

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

26,500 تومان تومان