ثبت اسناد رسمی و سند مالکیت و کاداستر و املاک

ثبت اسناد رسمی و سند مالکیت و کاداستر و املاک مقدمه. فصل اول.. تاریخچه ثبت و مالکیت در ایران.. ایمن…

32,000 تومان تومان

دانلود مقاله ثبت اسناد رسمی و سند مالکیت و کاداستر و املاک

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر مقاله اقدام به تهیه و جمع آوری اطلاعات و ارائه ی مقالاتی…

17,000 تومان تومان